Erdei_Dalma

Élménybeszámoló a marosvásárhelyi TDK-konferenciáról

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség 1993 óta rendezi meg a Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a diákok számára a tudományos ismeretek átadására és cseréjére, valamint kutatási eredményeinek összehasonlítására. Karunk hallgatói minden évben részt vesznek a konferencián. Az alábbiakban Erdei Dalma, III. éves gyógyszerészhallgató írta le a 2023. május 10-13. között megrendezett konferenciával kapcsolatos élményeit, érzéseit.

Hogy mit is jelent számomra a marosvásárhelyi TDK-konferencia? A válasz erre a kérdésre nem is olyan egyszerű, mint ahogy ezt elsőre gondolnánk.

Számomra a határtalan fejlődést jelenti. A konferenciának köszönhetően nagyon sok új emberrel ismerkedtem meg, illetve betekintést nyerhettem a marosvásárhelyi magyar diákszövetség életébe is. Megmutatták, hogy a sok munkának és szervezésnek igenis megvan az eredménye. Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani minden diáknak, aki részt vett a munkában, illetve a főszervezőknek, valamint a támogatóknak is. A konferencia által bővült a látóterem, nem mellesleg szakmailag is nagyon gazdag volt ez a pár nap.

A lehetőségeimhez adódóan kihasználtam a konferencia által nyújtott lehetőségeket. Rengeteg színes, és egyedi előadást hallottam. Korábban nem is voltam tisztában azzal, hogy ennyire sok fajta téma megjelenhet egy konferencián. Igyekeztem minél több előadást meghallgatni. A Gyógyszerészettudomány szekcióban annyira sokféle, a saját kutatási területemtől távol álló előadást hallottam, hogy rájöttem arra, mennyi olyan téma van, ami esetleg kapcsolódhatna az én kutatási területemhez is. Nagy öröm volt számomra, hogy a zsűri tagjai kedvesek voltak, és érdeklődve figyelték az előadásomat, ennélfogva én is örömmel adtam elő eredményeimet. A zsűri tagjai által feltett kérdések mindegyike nagyon korrekt volt, melyek a további a kutatásaink előmenetelét is segítik.

A saját szekciómon kívül több orvostudományi szekción is részt vettem. A legérdekesebb mindegyik közül nekem a Pszichiátria, viselkedéstudomány szekció volt. A témák nagyon érdekesek voltak, továbbá megértettem, hogy ez egy eléggé összetett tudományág, mivel minden ember másképp viselkedik, mások a szokásai. Komoly témák is előkerültek, ilyen volt például az anorexia nervosa, valamint az öngyilkossági ráta változása a COVID-19 pandémia alatt, illetve a haláltól való félelem vizsgálata. Ez volt az a szekció, ami után rádöbbentem, hogyha kicsit is többet figyelnénk embertársainkra akkor jobban megértenénk ezeket a folyamatokat.

A konferencián előadó professzorok előadásaira is lelkesen ültem be. A legérdekesebb előadás véleményem szerint dr. Csupor Dezsőé volt, egy percig sem volt unalmas, és nem mellesleg sokat lehetett belőle tanulni.

Ezen beszámolóban próbáltam számomra a legmeghatározóbb élményeket felsorolni, és ha lenne egy időgépem, akkor ezekre az előadásokra nagyon szívesen visszamennék. Szeretnék köszönetet mondani a támogatásért, amelynek segítségével részt vehettem a konferencián, mert ilyen lehetőség nem mindenkinek adatik meg, és én ezért mérhetetlenül hálás vagyok és leszek.


Erdei Dalma III. éves gyógyszerészhallgató

témavezető: Dr. Sovány Tamás egyetemi docens
Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet


Erdei Dalma konfenrencián való részvétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” című NTP-HHTDK-22 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-22-0016 azonosítójú „Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Tudományos Diákköri Műhelye kiválóságainak támogatása” című projekt keretén belül valósult meg.


Hírek

 Hírek RSS

Stajer_Gezane_cimlap

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 88. évében elhunyt Dr. Stájer Gézáné, az SZTE Gyógyszerkémiai Intézetének nyugalmazott egyetemi adjunktusa.