2024_Bathori_Mara

Elhunyt Prof. Dr. Báthori Mária, a Farmakognóziai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2024. július 7-én, életének 84. évében elhunyt Dr. Báthori Mária, az MTA doktora, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának nyugalmazott egyetemi tanára.

Báthori Mária 1941. április 29-én született Mezőtúron. Vegyészdiplomáját a József Attila Tudományegyetemen szerezte 1964-ben. Végzést követően két évig a Gyógynövény Kutató Intézetben dolgozott tudományos gyakornokként, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének munkatársa lett, ahol 1984-től tanársegédként, 1993-tól adjunktusként, 1997-től docensként dolgozott, majd 2004-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. Tudományos munkája során 1969-ben egyetemi doktori címet szerzett, 1993-ban a kémia tudományok kandidátusa lett. 1996-ban a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen habilitált kémia tudományterületen. 2001 és 2004 között Széchenyi professzori ösztöndíjban részesült. 2006-ban megszerezte az MTA doktora címet. 2011-es nyugállományba vonulását követően, 2012 júliusában a Szegedi Tudományegyetemen professor emerita kinevezést kapott.

Négy és fél évtizedes munkássága során részt vett a graduális és posztgraduális gyógyszerészképzésben. A Gyógyszertudományok Doktori Iskola törzstagja volt. Gyógynövény- és drogismeret gyakorlatokat vezetett magyar és angol nyelven, és nevéhez fűződik az Elválasztástechnikai műveletek című tárgy oktatásának elindítása. Kiemelkedő érdemeket szerzett a tudományos tehetséggondozás terén. 35 graduális hallgató TDK-munkájának, illetve szakdolgozatának témavezetője volt. Irányításával 5 egyetemi doktori és 5 PhD-értekezés született. Tanítványai közül került ki az Intézet több jelenlegi oktatója.

Kutatási területe a biológiailag aktív növényi anyagok, elsősorban ekdiszteroidok izolálása és szerkezetvizsgálata volt. Nevéhez fűződik a növényi ekdiszteroidkutatások hazai tudományos műhelyének megteremtése. A ma ismert természetes ekdiszteroidok közel negyedének felfedezése kutatócsoportjának köszönhető.

Báthori Mária professor emerita a hazai gyógynövénykutatás és a szegedi gyógyszerészképzés kiemelkedő egyénisége volt. Emlékét a Kar oktatói, munkatársai, volt és jelenlegi hallgatói tisztelettel és szeretettel megőrzik. Nyugodjék békében!

Rédei Dóra


Prof. Dr. Báthori Mária temetése 2024. július 26-án (pénteken) 12:45-kor lesz Budapesten, a Kozma utcai Új Köztemetőben.

Hírek

 Hírek RSS
SZTE_SZAKK_Rezidens_PhD_kepzes

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Gyógyszertára a szegedi, illetve a szentesi egységeibe felvételt hirdet klinikai gyógyszerész rezidens, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézetével közösen duális képzésre.