Általános információ

Cím: 6720 Szeged, Somogyi u. 4

Tel: +36-62/545-804

Email: aignerne@pharm.u-szeged.hu

A Gyógyszeranalitikai Intézete alapítását Dr. Stájer Géza dékán kezdeményezte 1994-ben. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Tanácsa 1994. december 13-án döntött az ügyben (6. napirendi pont): Az Egyetemi Tanács a Gyógyszerésztudományi Kar fejlesztési tervét egyhangúan elfogadta. Az Egyetemi Tanács egyhangúan elfogadta a Gyógyszeranalitikai Tanszék létesítésével kapcsolatos beterjesztést avval, hogy a Tanszék a gyógyszerészképzés színvonalának emelését célozza és a Kar intézeteinek eddigi tevékenységét nem korlátozza és sérti. A Tanszék létrehozásának hely-, pénzügyi- és személyi igényét 1995-ben ki kell dolgozni.

Képgaléria

DSC_0119.jpg