Bursa Hungarica

Pályázatot nyújthatnak be:

A típusú pályázat esetén:
azok a Szegeden állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felsőoktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.

Hírek

 Hírek RSS
Fulbright_Banner_2019-2020

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság ösztöndíjakat hirdet a 2019-2020-as tanévre. Az ösztöndíjakról és a pályázás folyamatáról tájékoztató előadást tartanak a Szegedi Tudományegyetem Központi Épületének földszinti 5-ös termében 2018. április 6-án, pénteken 10:00 órától.