Bursa Hungarica

Pályázatot nyújthatnak be:

A típusú pályázat esetén:
azok a Szegeden állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felsőoktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.