Novák István Hallgatói Pályadíj

Beadási határidő: 2020. június 15. (hétfő)

Az SZTE Farmakognóziai Intézete kérésére a “Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány”, magát megnevezni nem kívánó adományozó megbízásából, pályadíjat ír ki néhai Dr. Novák István, az egyetem volt tanszékvezető egyetemi tanárának, a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet egykori igazgatójának emlékére.

A felajánlott összegből évenként egy alkalommal részesül jutalomdíjban az Egyetem, vagy más magyar valamint a határainkon túl működő társegyetem 2-4 hallgatója sikeres pályázat alapján.

 

A Novák István Hallgatói Pályadíj a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán (kivételes esetben a Gyógyszerésztudományi Karral együttműködve, az Egyetem Általános Orvostudományi Karán, Természettudományi Karán, valamint a határainkon túl működő társegyetemeken) tanuló és végzett magyar hallgatók szakmai fejlődését hivatott segíteni. A pályadíj kizárólagosan az alábbi szakterületeken végzett színvonalas kutatómunka támogatása és szakirodalmat feldolgozó pályamunkák jutalmazására szolgál:

 

a) Gyógynövények kísérletes kutatása, terápiás alkalmazásuk szakmai értelmezésének előmozdítására írott pályamunka (hallgatói diákköri pályamunka, diplomamunka stb.) formájában,

b) Hazai tudományos konferencián, Tudományos Diákköri Konferencián a fenti tárgykörben bemutatott előadás,

c) Színvonalas szakmai ismeretterjesztő, a fenti tárgykörben írott közlemény(ek), vagy egyéb (pl. elektronikus), az előbbi célnak megfelelő ismeretterjesztő anyag,

d) Kábítószerek, dependenciát okozó gyógyszerek kutatását, színvonalas ismeretterjesztő munkát bemutató írott, illetve szakmai fórumon bemutatott egyéb anyag.

 

A pályázat benyújtásához kérjük mellékelni: a), c), d) pontok esetében a pályamunkát vagy a dolgozatot (közleményt vagy annak közlésre való elfogadásának igazolását), b) esetében az előadás-kivonatot és a konferencia szervezőinek az előadás elfogadásáról szóló igazolását, kutatómunka végzésének támogatása esetén az SZTE Farmakognóziai Intézet igazgatójának fogadónyilatkozatát.

 

A pályázatokat a Gyógyszerésztudományi Kar “Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány” címére kell benyújtani. További részletekről tájékoztatást ad Dr. Hajdú Zsuzsanna egyetemi docens, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet, tel: 62-54-6458, e-mail: hajdu@pharm.u-szeged.hu.

Hírek

 Hírek RSS

A PhD felvételi a 2020. szeptembertől induló képzésre a Modulo rendszerben történik, és a jelentkezők még 2020. május 15-ig nyújthatják be pályázatukat!