Kari vezetés


Dékán

Prof. Dr. Hohmann Judit
tanszékvezető egyetemi tanár
E-mail
Tel.: 62-54-5022

Dékán helyettesek


Beiskolázási és közkapcsolati dékánhelyettes

Dr. Aigner Zoltán

E-mail


Oktatási dékánhelyettes

Dr. Lázár László

E-mail


Tudományos és gazdasági (általános) dékánhelyettes

Dr. Zupkó István

E-mail

Hírek

 Hírek RSS

A tudományos világ, így a gyógynövényes szakmai közvélemény is, szomorúan értesült dr. Tyihák Ernő, a kémiai tudomány doktora professzor haláláról. Néhány nappal 84. születésnapját követően ez év február 13-án rövid szenvedést követően távozott közülünk.