se

XVI. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny

2019. febr. 14-15. között rendezte meg a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Szentágothai János Protestáns Szakkollégiuma a XVI. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferenciát, amelyre meghívták Karunk Kabay János Szakkollégiumának a tagjait is.

Karunkról Barna Tamara (témavezetők: Hajagos-Tóth Judit, Szűcs Kálmán és Gáspár Róbert), Party Petra (témavezető: Ambrus Rita), Topal Leila (témavezető: Szatmári István), Uhljar Luca (témavezető: Ambrus Rita) és Németh Zsófia (témavezetők: Csóka Ildikó és Pallagi Edina) egy-egy 15 perces előadásban, míg Cseh Martin (témavezető: Kiss Loránd) poszter prezentáció formájában mutatta be a kutatási munkáját.

A sikeres bemutatókat számos díjban és dicséretben részesítették. A III. Egészségtudományi Szekcióban 1. helyezést ért el Uhljar Luca (Polimer-alapú nanoszálak képzése és jellemzése, ciprofloxacin fizikai‑kémiai sajátosságainak befolyásolása céljából), 2. helyezésben részesítették Topal Leila (Új funkcionalizált aminofenantrolok szintézisei és továbbalakításai), és Külön díjjal jutalmazták Party Petra (Meloxikám-tartalmú „nano‑in‑micro” száraz porinhalációs készítmények formulálása) munkáját. Uhljar Luca előadását a zsűri megválasztotta a konferencia leginkább interdiszciplináris kutatási témát bemutató előadásának és könyvjutalommal díjazta.

Hírek

 Hírek RSS

DSC_5341

2018. november végén vette át aranydiplomáját a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének professor emeritája, dr. Pintyéné dr. Hódi Klára. A Professzor Asszony sikerekben gazdag pályája – kis kitérővel – Karunkon kezdődött és itt teljesedett ki. Vele beszélgettünk az ünnepi alkalomból szakmáról, karrierről, emberségről.