IMG_20190502_163912

Tudományos ülés Dombi György Professzor Úr 70. születésnapja tiszteletére

„Fókuszban az NMR és a gyógyszerkutatás” címmel rendezett tudományos ülést a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Gyógyszerésztudományi Szakbizottságának Gyógyszerkémiai és Gyógyszeranalitikai Munkabizottsága, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara, valamint az SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézete.

A tudományos ülést három köszöntés nyitotta meg. Professzor Dr. Széll Márta a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte elsőként Dombi Professzor Urat, ezt követte egy rendhagyó prezentációval Dr. Zupkó István a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, majd Dr. Ilisz István intézetvezető egyetemi docens mutatta be a Gyógyszeranalitikai Intézet múltját, jelenét és jövőbeni perspektíváit.

A köszöntéseket szintén három, a humortól sem mentes tudományos előadás követte. Elsőként Professzor Dr. Martinek Tamás az SZTE, ÁOK Orvosi Vegytani Intézetéből világított rá arra a tényre, hogy pontosan hogyan talált rá arra a tudományosan igen gyümölcsöző kutatási területre, amelyből az évek során számos kiváló közlemény született, illetve, hogy ebben milyen szerep jutott Dombi Professzor Úrnak és az NMR spektroszkópiának.

Pelczer István az amerikai Princeton Egyetem NMR részlegének vezetője ünnepi elődásában nem csak a deuterált származékok kvantitatív analízisének szépségeibe vezette be az érdeklődőket, hanem megemlékezett a kezdetekről, a gyökerekről is. Elmesélte milyen szerep jutott Dombi Professzor Úrnak és Dr. Szabó Józsefnek az NMR spektroszkópia szegedi meghonosításában.

Végül Szalma Sándor a Takeda Gyógyszergyár Bioinformatikai részlegének vezetője ecsetelte, hogy az NMR spektroszkópián túl milyen új irányvonalak mentén halad ma a gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés.

Az ünnepi tudományos ülést a pályatársak, volt és jelenlegi kollégák, tanítványok valamint Dombi Professzor Úr kedves családja is megtisztelte.

A tudományos ülés támogatásáért és a szervezésben nyújtott segítségért a Gyógyszeranalitikai Intézet munkatársai köszönetet mondanak a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Gyógyszerésztudományi Szakbizottságának Gyógyszerkémiai és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságának, a Takeda Gyógyszergyárnak, a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítványnak, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának, valamint Professzor Dr. Martinek Tamásnak és kutatócsoportjának.

Hírek

 Hírek RSS

DSC_5341

2018. november végén vette át aranydiplomáját a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének professor emeritája, dr. Pintyéné dr. Hódi Klára. A Professzor Asszony sikerekben gazdag pályája – kis kitérővel – Karunkon kezdődött és itt teljesedett ki. Vele beszélgettünk az ünnepi alkalomból szakmáról, karrierről, emberségről.