75398386_3054869197879013_8468734158254899200_o

Tudományos Diákköri Konferencia a Gyógyszerésztudományi Karon

A konferencián 20 előadás hangzott el a gyógyszerésztudományok különböző területein elért eredményekről

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2019. Évi Tudományos Diákköri Konferenciájának Gyógyszerésztudomány Tagozatában induló hallgatók november 14-én mutatták be kutatási eredményeiket. A 18 tagú zsűri értékelése alapján az alábbi eredmény született:


Kiemelt I. díj

Szabó Réka Eszter, GYTK III. évf.
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
Antibakteriális hatású fenolos vegyületek izolálása a Camelina microcarpa herbából
Témavezetők: Dr. Rédei Dóra, Dr. Csupor-Löffler Boglárka


I. díj

Binder Adrienn, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Ortogonálisan védett aliciklusos aminosavszármazékok regio- és sztereokontrollált szintézisei
Témavezetők: Dr. Kiss Loránd, Dr. Nonn Melinda


Varga Patrícia, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Kapszula típusok befolyása antibiotikum tartalmú hordozómentes porinhalációs formuláció stabilitására
Témavezető: Dr. Ambrus Rita


Roszjár Lea, GYTK V. évf.
SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet
S100 fehérjecsalád kötőfelszínének foldamer könyvtárral történő feltérképezése
Témavezetők: Dr. Bartus Éva, Dr. Martinek Tamás
Egis Gyógyszergyár Zrt. különdíja


II. díj

Vigh Dóra, GYTK V. évf.
SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Akut stresszhatás jellemzése emésztőszervi és kardiális elektromiográfiával éber patkányban
Témavezetők: Dr. Szűcs Kálmán, Dr. Gáspár Róbert


Party Petra, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Nano porlasztva-szárítás alkalmazása porinhalációs rendszerek előállítása céljából
Témavezető: Dr. Ambrus Rita


Barta Anita, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
A Juncus maritimus vegyületeinek izolálása és szerkezetmeghatározása
Témavezetők: Dr. Vasas Andrea, Dr. Stefkó Dóra


Bozóki Anna Éva, GYTK IV. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Az anyai elhízás hatása a placenta gyulladásos mediátorainak változására patkány modellben
Témavezető: Dr. Ducza Eszter


Laczkó Dávid, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
Természetes, oxidált ekdiszteroidok oldalláncon módosított származékainak előállítása és vizsgálata
Dr. Hunyadi Attila, Vágvölgyi Máté


III. díj

Sipos Bence, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Amfifil graft ko-polimer alapú polimer micellák fejlesztése Quality by Design módszertan alapján
Témavezető: Dr. Katona Gábor


Simon Péter, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Szubsztituált kinurénsavszármazékok szintézise és továbbalakításai
Témavezető: Dr. Szatmári István


Kara Dominika, GYTK IV. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Fluortartalmú azaheterociklusos β-aminosavszármazékok regio- és sztereokontrollált szintézisei
Témavezetők: Dr. Kiss Loránd, Dr. Nonn Melinda


Szalontai Beatrix, GYTK V. évf.
SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet
Szelénvegyületek antibakteriális és rezisztencia módosító hatásának vizsgálata
Témavezetők: Dr. Spengler Gabriella, Bozóki-Nové Márta


Cseh Martin, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Termoszenzitív liposzómák QbD alapú tervezése és gyógyszertechnológiai fejlesztése
Témavezetők: Dr. Pallagi Edina, Dr. Dobó Dorina


Püski Péter, GYTK IV. évf.
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
Magyarországi szabalpálma-tartalmú termékek vizsgálata
Témavezetők: Dr. Kiss Tivadar, Dr. Csupor Dezső


Különdíj

Falusi Fanni, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Diklofenák-nátrium tartalmú félszilárd készítmények formulálása és vizsgálata
Témavezetők: Dr. Kovács Anita, Dr. Gácsi Attila


Kocsis Endre, ÁOK II. évf.
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
Antitumor ekdiszteroid-származékok előállítása és vizsgálata
Dr. Hunyadi Attila, Vágvölgyi Máté


Novák Tibor Tamás, GYTK IV. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Új fluorozott ciklusos építőelemek szintézise halofluorozással és rokon reakciókkal
Témavezetők: Remete Attila Márió, Dr. Kiss Loránd


Szvoreny Tamara, GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Kinazolino[1,2,3]triazolo[1,4]benzodiazepinek előállítása egylombikos kétlépéses kaszkád reakcióval
Témavezető: Dr. Palkó Márta


Kiss-Faludi Réka Eleonóra, GYTK II. évf.
SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Androsztánváz A-gyűrűjéhez kondenzált pirazol származékok szintézise és in vitro tumorellenes hatásvizsgálata
Témavezetők: Dr. Mótyán Gergő, Dr. Kulmány Ágnes Erika


Valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek szívből gratulálunk!

A 2021. tavaszán Szegeden megrendezésre kerülő XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián karunkat Szabó Réka Eszter, Binder Adrienn, Varga Patrícia, Roszjár Lea, Vigh Dóra és Party Petra képviselheti.

Hírek

 Hírek RSS

DSC_5341

2018. november végén vette át aranydiplomáját a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének professor emeritája, dr. Pintyéné dr. Hódi Klára. A Professzor Asszony sikerekben gazdag pályája – kis kitérővel – Karunkon kezdődött és itt teljesedett ki. Vele beszélgettünk az ünnepi alkalomból szakmáról, karrierről, emberségről.