notebook-3397135_1280

Tudomány közérthetően – az SZTE GYTK gyógynövényekről szóló cikkíró pályázata egyetemi és PhD hallgatók számára

Cikkíró pályázat egyeteni és PhD-hallgatóknak

A gyógynövények több ezer éve a gyógyszerkincs alapját képezik. A folyamatos technikai fejlődésnek köszönhetően természetes eredetű anyagok kutatása napjainkban minden korábbinál intenzívebben folyik, ezáltal a növényekkel kapcsolatos ismeretanyag is folyamatosan nő és változik. A gyógyszerészek a gyógynövények szakértői, akik képzésük során a növények botanikájáról, kémiájáról és felhasználási lehetőségeiről is átfogó ismereteket szereznek. A megszerzett tudás naprakészen tartása biztosítja a végzett gyógyszerészek számára, hogy a növényeket a bizonyítékokon alapuló orvoslás elveinek megfelelően használják és ajánlják.

Jelen pályázat egyik célja, hogy új, gyógynövényekkel és természetes vegyületekkel kapcsolatos, elsősorban farmakognóziai ismereteket tegyen elérhetővé és közérthetővé. Ezen túl további cél, hogy a hallgatók és PhD hallgatók képességeit fejlesszük annak érdekében, hogy képesek legyenek a közérdeklődésre számot tartó új kutatási eredményeket a nagyközönség számára is érthető módon összefoglalni és közzétenni.

A pályázat tartalma, benyújtásának formája és alaki követelményei:

Pályázat tartalma: maximum 5000 karakteres (szóközökkel együtt), a nagyközönségnek szóló cikk az alábbi témában:

Új eredmények a farmakognózia területén

A cikkek szűkebb témáját nem határozzuk meg, lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy változatos témákat dolgozzanak ki a pályázók.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: Pályázó neve, egyetem, kar, szak, évfolyam, pályamű címe, pályázat szövege (5000 karakter szóközökkel együtt), felhasznált irodalom.

Pályázók köre:

  • Felsőoktatási képzésben (BSc, Msc, osztatlan képzés) résztvevő egyetemi és főiskolai hallgatók, és PhD hallgatók
  • Egy pályázó csak egy pályamunkában vehet részt.
  • A pályázatban résztvevő hallgatóknak a pályázat beküldésekor érvényes hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük.

A cikkeket doc, docx vagy PDF fájlként kell beküldeni!

A pályamunkák nem tartalmazhatnak reklámot, vagy termékmegjelölést.

Amennyiben a pályamunka tartalmaz fényképet, vagy bármely más ábrát annak jogtisztának kell lennie.

Az elkészített pályázatokat elektronikusan kell beküldeni (a nyomtatott formában beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra)!


Benyújtás

Az alkotásokat elektronikus úton,

Dr. Tóth Barbara kari kommunikációs munkatársnak kell benyújtani (gytkpalyazatok@gmail.com).

 

Értékelés szempontjai

Csak a hiánytalanul benyújtott pályázatok kerülnek értékelésre. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. Az elbírálásnál fontos szempont, hogy az írás tartalmazza a forrásként felhasznált cikk legfontosabb megállapításait, és mindezt a laikus nagyközönségnem érthető módon mutassa be.


Díjazás:
A legjobb írásokat megjelentetjük a gyogynovenylap.hu oldalon és a szerzők tárgyjutalomban részesülnek.

 

Jogi kitétel

 

A pályázóként a pályamunka benyújtásával egyben ahhoz is hozzájárulok, hogy a pályamunkát a szervezők az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar honlapján és közösségi felületein, valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának honlapján és közösségi felületein szabadon felhasználhassák. Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők a pályamunkákkal együtt nyilvánosságra hozhassák a pályamunka szerzőinek a nevét és azt, hogy melyik évfolyamra járnak.

A pályamunka benyújtása automatikusan a jogi kitétel elfogadást és a pályamunka mindennemű jogáról történő lemondást jelenti.

Hírek

 Hírek RSS

DSC_5341

2018. november végén vette át aranydiplomáját a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének professor emeritája, dr. Pintyéné dr. Hódi Klára. A Professzor Asszony sikerekben gazdag pályája – kis kitérővel – Karunkon kezdődött és itt teljesedett ki. Vele beszélgettünk az ünnepi alkalomból szakmáról, karrierről, emberségről.