Patika_Plus

Tanulmányi támogatás nem csak elsőéves gyógyszerészhallgatóknak!

A Patika Plus Gyógyszertárak pályázatot hirdet olyan, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karán tanuló hallgatóknak, akik a diploma megszerzését követően közforgalmú gyógyszertárban szeretnének elhelyezkedni.

A PatikaPlus Gyógyszertárak pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán tanuló hallgatóknak azzal a céllal, hogy támogassa azon leendő gyógyszerészeket, akik a középiskolai tanulmányaik során kimagasló tanulmányi eredményt értek el és céljuk a végzettség megszerzését követően közforgalmú gyógyszertárban elhelyezkedni.

A pályázaton azok a hallgatók vehetnek részt, akik alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

1. 2019/2020-as tanévben vagy azt megelőzően bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett.

2. Minimum 4,5 tanulmányi átlagot ért el az utolsó két tanulmányi évben.

3. A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának államilag finanszírozott képzésére felvételt nyert.

A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más támogatás folyósítása jelen pályázat benyújtásának nem akadálya.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- hiánytalanul kitöltött jelentkezési adatlap (letölthető itt)

- motivációs levél

- egyetemi felvételt igazoló dokumentum

- az utolsó két középiskolai tanév év végi bizonyítványának másolata

Az elbírálás szempontjai:

A pályázatok értékelésénél elsősorban a tanulmányi eredmény kerül figyelembevételre. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a motivációs levélben leírtak kerülnek mérlegelésre.


A pályázatokat lezárt borítékban postai úton kérjük eljuttatni a következő címre:

PatikaPlus Gyógyszertárak, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1. II. em. 217. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat tanulmányi támogatásra”

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 10.

A támogatás a képzés teljes idejére elnyerhető, mely 10 szemeszter.

A támogatás összege havi bruttó 50 000 Ft, melynek kifizetése minden tanulmányi hónapot követő hónap 15. napjáig átutalással történik.

Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett támogatás a hallgató részéről egyéb jövedelemnek minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásban szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA törvény értelmében a fenti összegből 15% SZJA levonásra kerül.

A PatikaPlus Gyógyszertárak a támogatott hallgatókkal tanulmányi szerződést köt, mely alapján a hallgató a végzettség megszerzését követően munkavállalója lesz a PatikaPlus Gyógyszertárak körébe tartozó valamely gyógyszertárnak a tanulmányi szerződésben meghatározott időre.

Az elbírálás határideje 2020. szeptember 20.

A támogatást elnyert hallgatók részére az első kifizetés 2020. október 15-ig történik. A támogatással kapcsolatban további információ kérhető a bozsakn@patikaplus.hu e-mail címen.


Hírek

 Hírek RSS

Ev_gyogyszereszhallgatoja

A Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szervezésében 2021. május 14-én kerül megrendezésre Az év gyógyszerészhallgatója 2021 című verseny.