20181116_181102

A tanulás mellett kutatni is van idejük - konferencián mutatkoztak be diákköröseink

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara, Általános Orvostudományi Kara, Fogorvostudományi Kara és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara 2018. november 14-16. között tartotta közös Őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A Gyógyszerésztudományi Kar TDK hallgatóinak előadásait november 14-én a Kar II. számú előadótermében hallgathattuk meg. A 25 előadás kivétel nélkül magas színvonalú kutatómunkáról tanúskodott.

 

A szekció szponzorainak (Magyar Gyógyszerészi Kamara, Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezete, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt., Egis Gyógyszergyár Nyrt., Hungaropharma Zrt., ExtractumPharma Zrt., Goodwill Pharma Kft., Wagner-Pharma Gyógyszer Fejlesztő Gyártó és Forgalmazó Kft., MOLAR Chemicals Kft., Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány, SZTE GYTK Hallgatói Önkormányzat, Csanád Pharma Bt., Bonsu Patika Bt.) jóvoltából a zsűri valamennyi előadást jutalmazni tudta. A zsűri a szekció díjait az előadások pontátlaga alapján ítélte oda, pontegyenlőség esetén az előadásra kapott pontok szórása döntött. Az OTDK-ra történő továbbjutók kiválasztására az előadások témaköre alapján előzetesen három tagozatot (1. Gyógyszertechnológia, 2. Gyógyszerkémia és farmakognózia, valamint 3. Élettan, mikrobiológia, farmakológia és klinikai gyógyszerészet) alakítottak ki, hogy a tagozatok legjobbjaival, valamint a teljes mezőny további négy legmagasabb pontátlagú előadásával töltsék be a kari OTDK-továbbjutási kvótát, ami a 2018. őszi konferencián hét előadást jelentett.

 

A konferenciát Dr. Zupkó István, a GYTK dékánja nyitotta meg. A 18 tagú szakmai zsűri elnöke Prof. Dr. Kiss Lóránd egyetemi tanár volt (Gyógyszerkémiai Intézet).

 

A magas színvonalú előadások közül a szakmai zsűri javaslatára a következő hallgatók jutottak tovább a 2019-ben Debrecenben megrendezésre kerülő XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába:

 

Topal Leila – kiemelt I. díj, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Szatmári István, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Barna Tamara – I. díj, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: Dr. Hajagos-Tóth Judit és Dr Szűcs Kálmán, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Háznagy Márton Benedek – I. díj, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: Dr. Szakonyi Zsolt, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Tóth Tímea – I. díj, SZTE GYTK, V. évf. témavezetők: Dr. Olajos Gábor és Prof. Dr. Martinek Tamás, SZTE ÁOK, Orvosvegytani Intézet)

Bencsik Levente – I. díj, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: Dr. Virok Dezső és Dr. Endrész Valéria, SZTE ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet)

Pamlényi Krisztián – II. díj, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Ambrus Rita, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Party Petra – II. díj, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezetők: Dr. Kristó Katalin és ifj. Dr. Regdon Géza, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

 

A Gyógyszerésztudományi Szekció további díjazottjai:

 

II. díj:

Bánfi Blanka, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: Dr. Sovány Tamás, ifj. Dr. Regdon Géza, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Nagy Nikolett, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezetők: Dr. Bózsity Noémi, Dr. Schelz Zsuzsanna,SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)

Szemán Ágnes, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezetők: Dr. Horváth Gyöngyi, Dr. Kékesi Gabriella, SZTE ÁOK, Élettani Intézet)

Dávid Csilla Zsuzsanna, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Vasas Andrea, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)

Tóth-Molnár Anna, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Kovács Anita, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

 

III. díj

Hegedűs Dóra, GYTK IV. évf. (témavezető: Dr. Szatmári István, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Tóth Vivien, GYTK V. évf. (témavezető: Dr. Benkő Ria, SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet)

Barta Anita, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezetők: Dr. Vasas Andrea, Dr. Stefkó Dóra, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)

Jákob Ildikó, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Matuz Mária, SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet)

Szabó Stefánia Rebeka, GYTK IV. évf. (témavezetők: Dr. Spengler Gabriella, Kincses Annamária, SZTE ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

Barna Ferenc, GYTK IV. évf. (témavezető: Dr. Aigner Zoltán, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Érszegi András, SZTE GYTK, III. évf. (témavezetők: Horváth Attila, Dr. Csupor Dezső, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)

Uhljar Luca Éva, SZTE GYTK, V. évf. (Témavezető: Dr. Ambrus Rita, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

 

A zsűri különdíjban részesítette a következő hallgatókat:

Kondoros Balázs Attila, GYTK V. évf. (témavezető: Dr. Aigner Zoltán, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Sipos Bence, GYTK IV. évf. (témavezető: Dr. Katona Gábor, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Soltész János Zsolt, GYTK IV. évf. (témavezetők: Dr. Hunyadi Attila, Dr. Szőri Kornél, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet

Szilasi Tamás János, GYTK IV. évf. (témavezetők: Dr. Szakonyi Zsolt, Le Minh Tam, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Szvoreny Tamara, GYTK IV. évf. (témavezető: Dr. Palkó Márta, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

 

Megköszönjük minden előadónak a felkészülést, témavezetőiknek a felkészítést. Külön gratulálunk az OTDK-ra továbbjutó hallgatóknak és témavezetőiknek. Köszönjük a zsűri elnökének, a szekció elnököknek valamint a zsűritagoknak és a Hallgatói Önkormányzatnak az aktív részvételét. Külön köszönet illeti a Dékáni Hivatal dolgozóit is a szervezésben nyújtott segítségükért.


Dr. Szakonyi Gerda