1-13

Szegedi díjazottak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Az OTDK történetének legnagyobb rendezvényét április 23-26. között Debrecenben tartották.

A Debreceni Tudományegyetem által szervezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekciójában a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának 14 jelenlegi vagy volt hallgatója vett részt. Az előadásokat a szervezők összesen 6 tagozatba sorolták. A zsűri munkájában karunk két oktatója, Dr. Aigner Zoltán egyetemi docens (SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) és Dr. Hunyadi Attila egyetemi docens (SZTE, GYTK Farmakognoziai Intézet) vettek részt. Hallgatóinknak minden tagozatban eredményesen szerepeltek és sikerült a zsűri valamelyik díját elnyerniük.


A XXXIV. OTDK I. díjat nyert hallgatói:

Barna Tamara – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet II. tagozat
Témavezetők: Dr. Hajagos-Tóth Judit, Dr. Szűcs Kálmán

Party Petra – Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás I.
Témavezető: Dr. Ambrus Rita

Tóth Tímea
Témavezetők: Dr. Olajos Gábor, Dr. Martinek Tamás


A XXXIV. OTDK II. díjat nyert hallgatói:

Kis Nikolett – Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás I.
Témavezető: Dr. Berkó Szilvia

Módra Szilvia – Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás I.
Témavezetők: ifj. Dr. Regdon Géza, Dr. Kristó Katalin

Szmilkó Anna – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet I. tagozat
Témavezetők: Dr. Kékesi Gabriella, Dr. Horváth Gyöngyi (SZTE ÁOK)

Ferencz Elek (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem) Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia II. tagozat
Témavezető: Dr. Csupor-Löffler Boglárka


A XXXIV. OTDK különdíjat nyert hallgatója:

Háznagy Márton Benedek – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia I. tagozat
Témavezető: Dr. Szakonyi Zsolt


A hallgatók az alábbi előadásokkal képviselték az SZTE Gyógyszerésztudományi Karát:

Bajtel Ákos – Monoterpénvázas 2-amino-1,3-diolok szintézise és alkalmazása (témavezető: Dr. Szakonyi Zsolt, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

Bánfi Blanka – Új típusú hiperelágazásos polimer tulajdonságainak és gyógyszertechnológiai alkalmazhatóságának vizsgálata (témavezetők: Dr. Sovány Tamás, ifj. Dr. Regdon Géza, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Barna Tamara – A magnézium-szulfát kombinációk uterusz relaxáló hatásának vizsgálata vemhes patkányban (témavezetők: Dr. Hajagos-Tóth Judit és Dr. Szűcs Kálmán, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Bencsik Levente – A vaginális gél komponens hydroxyethyl cellulóz nagymértékben növeli az urogenitális pathogén Chlamydia trachomatis szaporodását (témavezetők: Dr. Virok Dezső és Dr. Endrész Valéria, SZTE ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet)

Csécsei Sarolta – Meloxikám hatóanyagot tartalmazó liposzómák gyógyszertechnológiai előállítása (témavezető: Dr. Jójártné Dr. Laczkovich Orsolya, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Háznagy Márton Benedek – Limonénvázas királis aminodiolok és 1,3-heterociklusok sztereoszelektív előállítása és alkalmazása királis katalizátorként (témavezető: Dr. Szakonyi Zsolt, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Kis Nikolett – A bőr fiziológiás paramétereinek változása különböző hordozórendszerek és elektroporációs kezelés hatására (témavezető: Dr. Berkó Szilvia, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Módra Szilvia – Innovatív, chitosan alapú, bukkális nyálkahártyán történő felszívódást biztosító filmek előállítása és fizikai-kémiai sajátságainak vizsgálata (témavezetők: ifj. Dr. Regdon Géza, Dr. Kristó Katalin, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Orsós Julianna – A levocetirizin farmakokinetikai vizsgálata vemhes és nem vemhes patkányokon (témavezető: Dr. Sztojkov-Ivanov Anita, SZTE, GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)

Pamlényi Krisztián – Innovatív bukkális mukoadhezív gyógyszeradagoló rendszer kialakítása nátrium-alginát polimer film formulálásával (témavezetők: Dr. Kristó Katalin és ifj. Dr. Regdon Géza, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Party Petra – „Nano-in-micro” száraz porinhalációs rendszerek előállítása és vizsgálata (témavezető: Dr. Ambrus Rita, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Szmilkó Anna – Egy új, szkizofrénia patkánymodell szociális viselkedésének jellemzése (témavezetők: Dr. Kékesi Gabriella, Prof. Dr. Horváth Gyöngyi, SZTE ÁOK, Élettani Intézet)

Topal Leila – Funkcionalizált aminofenantrolok szintézisei és továbbalakításai (témavezető: Dr. Szatmári István, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Tóth Tímea – Proteázrezisztencia kialakítása a PGLa antimikrobiális peptidben (témavezetők: Dr. Olajos Gábor és Prof. Dr. Martinek Tamás, SZTE ÁOK, Orvosvegytani Intézet)

Minden díjazottnak, résztvevőnek és témavezetőiknek gratulálunk és további sikereket kívánunk.

Hírek

 Hírek RSS

DSC_5341

2018. november végén vette át aranydiplomáját a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének professor emeritája, dr. Pintyéné dr. Hódi Klára. A Professzor Asszony sikerekben gazdag pályája – kis kitérővel – Karunkon kezdődött és itt teljesedett ki. Vele beszélgettünk az ünnepi alkalomból szakmáról, karrierről, emberségről.