OTDK_2021

Sikeresen szerepeltek hallgatóink a 35. OTDK Konferencián

A gyógyszertudományok területén tíz kiváló diákkörös hallgató indult a Szegedi Tudományegyetem színeiben.

A 35. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciója 2021. április 6-9. között rendhagyó módon online formában a Szegedi Tudományegyetem szervezésében került megrendezésre. Gyógyszertudományok területén összesen 31 előadást hallgathattak meg az érdeklődök. Az előadásokat a következő öt tagozatba sorolták be: farmakognózia, gyógyszeranalitika és minőségellenőrzés, gyógyszerészi kémia, gyógyszerhatástan és klinikai gyógyszerészet, valamint gyógyszertechnológia. A Szegedi Tudományegyetemet 10 kiváló diákkörös hallgató képviselte a konferencián:


Barta Anita (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet, Témavezetők: dr. Vasas Andrea és dr. Stefkó Dóra)

Füzesi Tamás (SZTE ÁOK, Orvosvegytani Intézet, Témavezetők: prof. dr. Martinek Tamás és dr. Imre Norbert)

Gyurics Anett (SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, SZTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Témavezetők: dr. Sztojkov-Ivanov Anita és dr. Gáspár Róbert)

Kocsis Endre (SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet, Témavezetők: dr. Hunyadi Attila és dr. Vágvölgyi Máté)

Novák Tibor Tamás (SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet, Témavezetők: dr. Remete Attila Márió és prof. dr. Kiss Lóránt)

Party Petra (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, Témavezető: dr. Ambrus Rita)

Soltész János Zsolt (SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet, Témavezetők: dr. Hunyadi Attila és dr. Szőri Kornél)

Szabó Réka Eszter (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet, Témavezetők: dr. Rédei Dóra és dr. Csupor-Löffler Boglárka)

Varga Patrícia (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, Témavezető: dr. Ambrus Rita)

Vigh Dóra (SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Témavezetők: dr. Szűcs Kálmán és dr. Gáspár Róbert)


Diákköröseink összesen hat minősített díjat nyertek el a gyógyszertudományok tagozataiban, mellyel igen eredményes konferenciát zárhattunk. A díjakat az ünnepélyes eredményhirdetésen prof. dr. Zupkó István, az SZTE GYTK dékánja jelentette be. A zsűri a következő SZTE-s hallgatók előadásait értékelte a legkiválóbbaknak:


Farmakognózia tagozat:

I. díj Kocsis Endre

II. díj Barta Anita


Gyógyszerészi kémia tagozat:

I. díj Novák Tibor Tamás


Gyógyszerhatástan és klinikai gyógyszerészet tagozat:

II. díj Vigh Dóra


Gyógyszertechnológia tagozat:

I. díj Party Petra

II. díj Varga Patrícia


Az I. díjat nyert hallgatók jutalmát a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezete és a Richter Gedeon Nyrt. támogatta.

Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek és témavezetőiknek, valamint további sikereket kívánunk a tudományos pályán.


Köszönettel tartozunk az SZTE ÁOK 35. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció Szervező Bizottságának, akik biztosították a rendezvény zavartalan lebonyolítását, valamint a zsűritagoknak az előadások értékelésében végzett munkájukért, továbba a tagozatok technikai segítőinek és jegyzőkönyvvezetőinek is.


Dr. Szakonyi Gerda, egyetemi docens

az SZTE GYTK TDK-felelőse

Hírek

 Hírek RSS

Kutatok_ejsazkaja_2021

2021. szeptember 24-én este a Gyógyszerésztudományi Kar minden intézete megnyitja ajtaját a gyógyszerészet különböző területei iránt érdeklődő látogatók számára. Tudjon meg többet a gyógyszerek alkalmazásáról, a hatóanyagkutatásról, a gyógyszergyártásról, a gyógynövényekről!