Bemutato1

Nagy sikerű gyógyszerészeti konferencia Szegeden

Beszámoló a 12th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Regulatory Affairs konferenciáról

2018. szeptember 20. és 22. között Szegeden került megrendezésre immáron a 12. Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Regulatory Affairs konferencia. Az 1995-ben az EUFEPS támogatásával alapított konferenciasorozat célja egy új tudományos platform biztosítás volt a közép-európai régió gyógyszertechnológiával és ipari gyógyszergyártással foglalkozó szakemberei számára a tudományos eszmecserére és kapcsolatépítésre. A konferenciasorozat 13 év után érkezett ismét Magyarországra, ezúttal a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak és annak Gyógyszertechnológiai Szakosztályának közös szervezésében, akiknek a munkáját a ClubService rendezvényszervező cég támogatta. A konferenciának, melynek elnöki tisztét Dr. Csóka Ildikó a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet intézetvezetője, az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának vezetőségi tagja, titkári pozícióját Dr. Sovány Tamás, az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának alelnöke, a tudományos Bizottság elnöki tisztét pedig ifj. Dr. Regdon Géza, az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának elnöke töltötte be, a Hunguest Hotel Forrás adott otthont.

A konferencia fókuszpontjában ez alkalommal a személyre szabott terápia kapott helyet, de a tudományos programban a gyógyszertechnológia minden aktuális kérdése terítékre került ideértve a a nanomedicia, biotechnológia és a regulációs kérdések aktuális eredményeit is.

A rendezvénynek a korábbi évekhez képest kimagasló számú 279 regisztrált résztvevője volt, akiknek mintegy fele külföldről, elsősorban a környező országokból érkezett, de voltak résztvevők Ciprusról, Törökországból sőt még az Egyesült államokból is. Összeségében 23 nemzet tagjai képviseltették magukat a feszített tempójú, de gazdag tudományos programmal rendelkező konferencián, melynek során 2 plenáris, 8 vitaindító, 25 verbális, valamint 152 poszter előadást hallhattak a résztvevők

A rendezvény a csütörtök délelőtti napsütésben egy a gyógyszerészi biotechnológia aktuális kérdéseire, és a biotechnológiai eredmények megelőzésben, diagnosztikában és terápiában betöltött szerepére fókuszáló szatellit szimpóziummal indult. A szatellit szimpóziumot Prof. Dr. Szökő Éva a Magyar Gyógyszertudományi Társaság elnöke és Dr. Csóka Ildikó a konferencia elnöke nyitotta meg. A nyitó előadásban Prof. Erem Bilemsoy az EUFEPS elnöke a biogyógyszerészet helyzetéről és fejlődésének várható trendjeiről beszélt a közönségnek. Az előadók között Dr. Kollár Éva a Richter Gedeon Nyrt. biotechnológiai fejlesztési vezetője, Dr. Lengyel Katalin az OGYÉI munkatársa, prof. Dr. Szökő Éva, Dr. Kis Emese a Solvo Biotechnológiai Zrt. Munkatársa, prof. Dr. Martinek Tamás a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézetének munkatársa, valamint Dr. Sovány Tamás és Dr. Katona Gábor az SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének munkatársai szerepeltek.

A szatellit szimpózium végeztével következett a konferencia megnyitója. A megnyitón sorrendben prof. Dr. Kónya Zoltán a Szegedi Tudományegyetem Innovációs és Kutatási rektorhelyettese, Dr. Zupkó István a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, prof. Dr. Szökő Éva a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke, prof. Aleš Mrhar a konferencia társelnöke, ifj. Dr. Regdon Géza a konferencia tudományos bizottságának elnöke, Dr. Sovány Tamás a konferencia titkára köszöntötték a résztvevőket. Végül Dr. Csóka Ildikó, a konferencia elnöke nyitotta meg üdvözlő szavaival a rendezvényt.

 

A rendezvényt nyitó plenáris előadásban Oláh Márk a Richter Gedeon Nyrt. orvostudományi stratégiai és koordinációs osztályának vezetője mutatta be jelenleg hol tartunk a személyre szabott terápia megvalósítása terén, és milyen tudományos kihívásokat kell legyőznünk a cél eléréséig. Ezt követően Varjú Katalin prezentálásában az ELI Lézerközpont bemutatkozó előadását hallgathatta meg a konferencia közönsége. A szekciót záró második plenáris előadásban Prof. emer. Paál Tamás előadása mutatott rá az akadémiai tudományos kutatások és a gyógyszeripari/hatósági követelmények igényeinek ellentmondásaira és adott iránymutatást, hogyan érhetjük el az iparilag jobban hasznosítható eredmények kikerülését a tudományos műhelyekből.

A tudományos előadások után az este egy jó hangulatú vacsorával folytatódott, majd zárásképpen a hallgatóság átvonult a Fogadalmi Templomba, ahol orgona- és gospelkoncert zárta a nyitónap programját.

A konferencia második és harmadik napján az előadások a gyógyszertechnológia egy-egy kiemelt kutatási területéhez kapcsolódó szekciókba tömörültek. Az első szekció témája a személyre szabott gyógyszerelésben a legnagyobb potenciállal rendelkező nyomtatásos technológiák gyógyszertechnológiai alkalmazása volt. A szekció nyitó előadásában a terület úttörője, prof. Niklas Sandler (Abo Akademi University, Turku, Finnország) adott áttekintést a különböző 2D/3D nyomtatásos technológiák előnyeiről és korlátairól a személyre szabott gyógyszerformák kialakításában.

A szatellit szimpózium mellett a konferencia több szekciója is a fehérjék és egyéb biologikumok formulálási lehetőségeit járta körbe. Az első a témával foglalkozó szekció nyitó előadásban prof. Andreas Bernkop-Schnürch (University of Innsbruck, Ausztria) adott összefoglalást a szájon keresztül adagolt peptidek gyomor-bélrendszerből történő felszívódásának elősegítésére alkalmazható technológiák eredményességéről. A speciális igényű betegcsoportok terápiás szükségleteinek kielégítésére alkalmas gyógyszertechnológiai megoldások bemutatását prof. Jörg Breitkreutztől (Heinrich Heine University, Düsseldorf, Németország) hallgathatta meg a közönség, aki a gyermekek és idősek gyógyszerelésére egyaránt alkalmas gyógyszertechnológiai megoldásokól beszélt.

A péntek délutáni program következő pontja a poszter szekció volt. A moderált poszter szekciók során a Tudományos- és Szervező Bizottság tagjaiból válogatott szakemberek végezték a diszkusszió irányítását, melynek során a szerzők 3-3 percben kaptak lehetőséget a munkájuk ismertetésére majd néhány rövid kérdés megválaszolására is lehetőség nyílt. A pénteki szekció során a közönség a dermális és transzdermális gyógyszerbevitel; a nanorészecskék; szemészeti, nazális és pulmonális gyógyszerbevitel; a nyomtatásos technológiák; valamint a bukkális- és a szájon keresztüli szabályozott gyógyszerbevitel témájában hallgathattak előadásokat.

A nap zárószekciójában ismét a biologikumok kerültek a fókuszba, a nyitó előadásban prof. Andreas Zimmer (Karl-Franz University of Graz, Ausztria) az RNS alapú termékek formulációs és targetálási lehetőségeiről beszélt a nagy számú közönségnek.

Az intenzív és hosszúra nyúlt tudományos programot követően az este további része a lazítás jegyében telt. Az esti gálavacsorán felszolgált magyaros menü mellett a Tűzvarázs együttes néptáncbemutatója adott ízelítőt a résztvevőknek a magyaros virtusból.

A konferencia utolsó napján a hangsúly a biologikumokról a hagyományos hatóanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak módosítására, illetve a modern gyártástechnológiákra terelődött. A nap első szekciójának fókuszában a részecsketervezés kérdésköre állt. A nyitó előadásban Odon Planinšek (University of Ljubljana, Szlovénia) beszélt a tervezett tulajdonságokkal rendelkező részecskék alkalmazásának előnyeiről a szilárd gyógyszerformák formulálása során. A szekció után ismét a posztereké volt a főszerep. A szombati poszter szekcióban a dermális és transzerdermális gyógyszerbevitellel és nanogyógyszerekkel kapcsolatos poszter előadások második része mellett a szilárd gyógyszerformákkal; preformulációval és segédanyagokkal; Quality by Design alapú gyógyszerfejlesztéssel és in silico modellezéssel; valamint a gyógyszerészet regulációs kérdéseivel foglalkozó előadásokkal ismerkedhettek meg a résztvevők.

A kétórás poszter szekció után folytatódtak a verbális előadások ezúttal a folyamatos gyógyszergyártás és folyamatelemző technológiák kérdéskörét körüljáró előadásokkal. A téma bevezetéseként prof. Peter Kleinebudde (Heinrich Heine University, Düsseldorf, Németország) adott kitűnő áttekintést a szilárd gyógyszerformák folyamatos gyártásának lehetőségeiről. A konferencia záró szekciója, Prof. Dr. Révész Piroska professzor asszony (Szegedi Tudományegyetem) előadásával indult, a nemszteroid gyulladásgátló vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságainak nazális bevitel céljából végzett módosítási lehetőségeivel kapcsolatban.

A konferencia záróünnepségén Dr. Csóka Ildikó köszöntötte a résztvevőket és összegezte a rendezvény eseményeit, annak sikerességét. Ezt követően a poszterdíjak átadása következett, mely kiterjedt a közönségdíjas poszter és a Tudományos Bizottság által legjobbnak ítélt poszterdíj átadására. A díjátadó után prof. Aleš Mrhar a konferencia társelnöke köszönte meg a helyi szervezők áldozatos munkáját, ami lehetővé tette ennek a színvonalas konferenciának a megrendezését. Beszédének végén Mrhar professzor kifejtette, hogy 23 év és 12 sikeres konferencia megrendezése után ideje átadni a stafétát a fiatalabb generációnak. Utódja Rok Dreu a Ljubljanai Egyetem Gyógyszertechnológiai Tanszékének egyetemi docense és a Gyógyszerésztudományi Kar kutatási és innovációs dékánhelyettese lett. Végül bejelentésre került, hogy következő alkalommal a lengyelországi Gdanszkban kerül megrendezésre a konferencia.

Sikeres és gyümölcsöző kutatási kapcsolatokat eredményező konferenciát tudhatnak maguk mögött a résztvevők és a szervezők egyaránt. A Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézete elsőként szervezett nemzetközi konferenciát, mely az intézeti munkatársak és a szervezők áldozatos munkája nélkül nem valósulhatott volna meg.

A szervezők ezúton is szeretnének köszönetet mondani az előadóknak, az összes résztvevőnek és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a konferencia sikerességéhez.


Sovány Tamás