labor

Kutass az első perctől!

Érdemes kihasználni a Gyógyszerésztudományi Kar nyújtotta tudományos diákköri (TDK) lehetőségeket, hiszen sosem lehet elég korán elkezdeni a kutatómunkát.

Az első lépésekkel már első évben megismerkedhetsz. Arról, hogy miért érdemes már első évben kutatni Szabó Réka Eszter összefoglalóját ajánljuk a figyelmedbe. A most következő cikkben pedig a GYTK Intézeteinek TDK ajánlóját olvashatod.


Farmakognóziai Intézet

A Farmakognóziai Intézetben növényekkel és természetes vegyületekkel foglalkozhatsz, és akár már elsőévesként bekapcsolódhatsz az kutatómunkába. Elválasztástechnikával (kromatográfia), szerkezetmeghatározással és különböző kémiai szintézisekkel is megismerkedhetsz nálunk. Tehát érdekes új anyagok kinyerésében, azonosításában és előállításában is részt vehetsz, ha úgy döntesz, hogy nálunk kezdesz tudományos diákköri munkába. Jelige: az ingyen tea és a jó hangulat garantált a drogon!


Gyógyszerkémiai Intézet

A Gyógyszerkémiai Intézetben a szintetikus szerves kémiai és gyógyszerkémiai kutatásokban szerezhetsz jártasságot, akár már tanulmányaid elején. Diákkörös hallgatóként elsőként állíthatsz elő korábban még sosem létezett molekulákat, megismerhetsz és alkalmazhatsz számos környezetkímélő szintetikus eljárást, kihasználhatod, hogy az enzimek nemcsak az élő szervezetben végezhetnek szelektív átalakításokat és meggyőződhetsz arról is, hogy miért fontosak a molekulák tükörképei. Ha szereted a kémiát, a gyógyszerkémián a helyed! Jelige: „a bölcsek köve a lábaid előtt hever…”


Klinikai Gyógyszerészeti Intézet

Ha szeretnél inkább bele látni a gyógyító munkába, érdekel a klinikai gyógyszerészi gyakorlat, akkor várunk a Klinikai Gyógyszerészeti Intézetben TDK munkára!

A Klinikai Gyógyszerészeti Intézetben az alábbi témakörökben lehet TDK munkát végezni, egyéni egyeztetés alapján:

• Gyógyszerszedési szokások vizsgálata egyes betegpopulációk (pl. gyermek, idős) illetve különböző megbetegedések esetén (halmozott gyógyszerszedés; betegek együttműködő készsége; betegek tájékozottsága)

• Beteg elégedettségi (pl.: gyógyszerészi szolgálattal) felmérések

• Betegdokumentációba való betekintés, számítógépes adatbázis elemzés, online kérdőíves felmérések, személyes beteginterjúk kórházi/járóbeteg környezetben, a legváltozatosabb témákban Ha sikerült az élettan szigorlatod, további kérdésed van vagy érdekel valamelyik téma, keresd az intézet munkatársait, a weblapon megtalálod elérhetőségünket!


Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

A Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet lehetőséget biztosít az in vitro daganatkutatás módszereinek megismerésére, a TDK-s hallgatók állatkísérletekben gyakorolhatják a reproduktív farmakológia izolált szervi módszereit. Az érdeklődő diákkörösök mindezek mellett molekuláris metodikákat sajátíthatnak el, és farmakokinetikai modellekben követhetik a gyógyszerek sorsát a szervezetben.


Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

A Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet munkájába az ipar, a minőségbiztosítás és a betegelvárásokkal kapcsolatos vizsgálatok iránt érdeklődő hallgatók tudnak bekapcsolódni. A kutatási területeknek megfelelően öt kutató csoportban folyik a munka. Az intézeti kutatási tevékenység kiterjed a szilárd és félszilárd gyógyszerformák tervezésére és fejlesztésére, továbbá az ezekkel kapcsolatos vizsgálatok kivitelezésére. Az intézetet választó TDK hallgatók megismerkedhetnek az alternatív beviteli kapukon (pl. pulmonális, nazális, transzdermális) való hatóanyag bejuttatás fejlesztési lehetőségeivel, valamint olyan innovatív gyógyszeretchnológiai megoldásokkal, mint például a nanorendszerű készítmények, vagy a lipószóma készítésnek módja. Az intézet nagy hangsúlyt fektet a gyógyszerhatóság, a beteg és az ipar elvárásainak a harmonizálására, így a fejlesztések rizikó becslés alapon történő kivitelezésére. Az e terület iránt érdeklődő hallgatók minőségbiztosítási technikák gyakorlati alkalmazását sajátíthatják el és részt vehetnek ezeknek a technikáknak a gyógyszerforma fejlesztésbe vagy a beteg életminőség fejlesztésbe történő beépítésével.


Gyógyszeranalitikai Intézet

A Gyógyszeranalitikai Intézet ifjú kollégák számára két területen kínál kutatási lehetőségeket. Az Elválasztástechnikai Kutatócsoport főként gyógyszeripari, biológiai és kémiai jelentőséggel rendelkező racém vegyületek (pl. potenciális farmakonok) enantioszelektív elválasztását célozza meg, ahol főként nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás analízisekkel tárunk fel összefüggést a sztereoizomerek retenciós viselkedése és a molekuláris paraméterek között. Ha érdekel az analitikai kémia, kutató munkánkhoz kapcsolódva betekintést nyerhetsz partnereink által fejlesztett királis állófázisok alkalmazási lehetőségeibe, munkáddal lehetőség nyílik a királis felismerés mechanizmusának mélyebb megértésére.


A másik kutatási terület a molekuláris biológián keresztül a fehérjék világába kalauzolja el az érdeklődő hallgatókat. Munkánk során rekombináns DNS technológia segítségével Escherichia coli expressziós rendszerben fejezzük ki a célfehérjéket, majd tisztítást követően karakterizáljuk ezeket. Célkitűzésünk például az antibiotikum rezisztencia kiküszöbölése különböző fehérje-fehérje interakciók gátlásával, illetve bakteriális transzporterek jellemzése, valamint szerkezetvizsgálata.