DSC_7802

Gyógyszerészdoktor-avatás az SZTE Gyógyszerésztudományi Karán

A Szegedi Tudományegyetem gyógyszerészdoktor-avató rendkívüli tanácsülését 2019. július 12-én tartották.

Az ünnepélyes eseményen, amelyet az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ nagytermében tartottak, a magyar és angol nyelvű lépzésben részt vevők gyógyszerészdoktori diplomáján kívül kitüntetéseket is átadtak.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa minden évben a Kar egyik végzősének odaítéli a Discipuli pro Universitate Díjat. Ebben az évben Topal Leila gyógyszerészhallgató vehette át az elismerést, aki tanulmányi eredményével és a hallgatói öntevékenység szervezésében végzett több éves munkájával érdemelte ki ezt az díjat.

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa Pro Facultate kitüntetésben részesítette dr. Kiss Tivadart a Farmakognóziai Intézet egyetemi tanársegédét, magas színvonalú tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő tevékenységéért, valamint a Karunk magyar és nemzetközi beiskolázási sikeréért végzett önkéntes munkájáért.

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa Pro Facultate kitüntetésben részesítette Csiszárné Makra Erzsébetet, a Gyógyszerkémiai Intézet munkatársát nyugdíjba vonulása alkalmából, több évtizedes kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréséül. Szintén Pro Facultate kitüntetésben részesült Koza Mária, a Gyógyszerkémiai Intézet munkatársát hosszú éveken keresztül végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából.

A júniusi záróvizsgát sikeresen teljesítő 62 hallgató az Avató Tanács tagjaitól vehette át doktori oklevelét. Az Avató Tanács tagja voltak prof. dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese, Dr. Zupkó István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, prof. dr. Leprán István, az Általános Orvostudományi Kar dékáni megbízottja és prof. dr. Radnai Márta, a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese. Az avatandók kérelmét Nagy Enikő gyógyszerészhallgató adta elő, majd az eskü letétele után az Avató Tanács gyógyszerészdoktorrá fogadta a frissen végzetteket. Dr. Zupkó István dékán ünnepi beszédét követően dr. Vécsi Emese és dr. Mohammad Safaee búcsúzott a Kartól.

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa 2016 évben megalapította a Kar Kiváló TDK témavezetője díjat. A tudományos diákkörös hallgatók felkészítésében végzett kimagasló munkássága elismeréséül a díjban ez évben dr. Ambrus Rita, a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet munkatársa részesült.

A gyógyszerészdoktor-avatások történetében már évtizedes hagyomány az idősebb Réthy Béla pályadíj átadása. A pályadíjat, amelyet évente a legjobb tanulmányi eredményt elért Békés megyei végzős gyógyszerészdoktor kap, dr. Uhljar Luca Éva érdemelte ki teljesítményével.

Idén ötödik alkalommal került sor a Stenszky Ernő Emlékérem átadására. Az elismerésben minden évben a záróvizsgán legjobb eredményt elérő végzős gyógyszerészhallgató részesül. Az emlékérem Kuratóriumának döntése értelmében a díj jutalmazottja ebben az évben dr. Uhljar Luca Éva.

A gyógyszerészdoktor-avatások történetében idén első alkalommal és hagyományteremtő szándékkal került sor a Zsembery pályadíj átadására. A pályadíj a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező II., III. vagy IV. éves Bács-Kiskun megyei gyógyszerészhallgatót támogatja. A díjat Sipos Bence IV. éves hallgatónk nyerte el.

A gyógyszerészdoktor avatások történetében már hagyomány, hogy a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara KIVÁLÓ OKTATÓ GYÓGYSZERTÁR címet adományoz a kiemelkedő oktató tevékenységet végző szakmai gyakorlóhelyeknek munkájuk elismeréséül. Az intézeti gyakorlóhelyek közül a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórház Intézeti Gyógyszertára, a szegedi gyakorlóhelyek közül a Pingvin Patika, a nem szegedi gyakorlóhelyek közül a gyulai Szent László Gyógyszertár részesült az elismerésben.

Az rendkívüli tanácsülésen készült fényképek megtekinthetőek képgalériánkban.

Hírek

 Hírek RSS

DSC_5341

2018. november végén vette át aranydiplomáját a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének professor emeritája, dr. Pintyéné dr. Hódi Klára. A Professzor Asszony sikerekben gazdag pályája – kis kitérővel – Karunkon kezdődött és itt teljesedett ki. Vele beszélgettünk az ünnepi alkalomból szakmáról, karrierről, emberségről.