IMG_20181001_142527

Fülöp Ferenc akadémikus nemzetközi kitüntetése

A ChemPubSoc Europe legmagasabb rangú elismerését egy nemzetközi konferencián adták át

Az Európai Kémikusok Egyesülete (European Chemical Society, EuCheMS) 7. kongresszusán, Liverpoolban Prof. Fülöp Ferenc akadémikus a ChemPubSoc Europe legmagasabb rangú kitüntésében részesült. Az európai kémiai társaságok 2015-ban hozták létre a ChemPubSoc Fellow díjat azon kémikus kutatók elismerésére, akik tudományos munkájukkal hosszú időn keresztül szolgálták az európai szellemiséget, és ezt a EuCheMS folyóirataiban való folyamatos publikációs és bírálati tevékenységükkel is érvényre juttatták. A díjat a 16 európai kémiai társaság jelölései alapján, a ChemPubSoc szerkesztőbizottságaival egyetértésben ítélik oda. Idén 37 vezető kémikust tüntettek ki, köztük egyedüli magyarként a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézetének egyetemi tanárát.