2020_TDK_eredmenyek

Beszámoló a 2020. évi TDK konferenciáról

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, Fogorvostudományi Kara, Gyógyszerésztudományi Kara és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara 2020. november 11-13. között tartotta közös Őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A Gyógyszerésztudományi Kar TDK hallgatóinak előadásait 2020. november 19-én online hallgathattuk meg. A 14 előadás mindegyike magas színvonalú kutatómunkáról tanúskodott.

A szekció szponzorainak (Magyar Gyógyszerészi Kamara, Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezete, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt., ExtractumPharma Zrt., Phoenix Pharma Zrt., Goodwill Pharma Kft., Molar Chemicals Kft., SZTE GYTK Hallgatói Önkormányzat, Gen-Lab Kft., Bonsu Patika Bt., Csanád Pharma Gyógyszer Kereskedelmi Kft.) jóvoltából a zsűri valamennyi előadást jutalmazni tudta.

A zsűri a szekció díjait az előadások pontátlaga alapján ítélte oda, pontegyenlőség esetén az előadásra kapott pontok szórása döntött. Az OTDK-ra történő továbbjutók kiválasztására az előadásokra kapott pontátlagok alapján az abszolút sorrend döntött.

A konferenciát dr. Zupkó István professzor úr, a GYTK dékánja nyitotta meg. A 12 tagú szakmai zsűri elnöke dr. Ilisz István intézetvezető egyetemi tanár volt (Gyógyszeranalitikai Intézet).

A magas színvonalú előadások közül a szakmai zsűri javaslatára a következő négy hallgató jutott tovább a 2021-ben Szegeden szintén online formában megrendezésre kerülő XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába:


Kocsis Endre, ÁOK III. évf. –kiemelt I. díj
(SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
Témavezetők: Dr. Hunyadi Attilaés Dr. Vágvölgyi Máté)

Füzesi Tamás, ÁOK, III. évf. – I. díj
(SZTE ÁOK Orvosvegytani Intézet
Témavezetők: Prof. Dr. Martinek Tamás ésDr. Imre Norbert)

Soltész János Zsolt, GYTK, IV. évf. – I. díj
(SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
Témavezetők: Dr. Hunyadi Attila és Dr. Szőri Kornél)

Novák Tibor Tamás, GYTK, V. évf. – I. díj
(SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet
Témavezetők: Dr. Remete Attila Márió és Prof. Dr. Kiss Lóránt)

 

A Gyógyszerésztudományi Szekció további díjazottjai:

II. díj:

Gyurics Anett, GYTK, V. évf. (Témavezetők:Dr. Sztojkov-Ivanov Anita és Dr. Gáspár Róbert, SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, SZTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Szivacski Nimród, GYTK, IV. évf. (Témavezető: Dr. Katona Gábor, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

 

III. díj

Rajsli Áron, GYTK IV. évf. (Témavezetők: Dr. Szatmári István és Csuvik Oszkár, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Fekete Ákos Vazul, GYTK V. évf. (Témavezetők: Dr. Szatmári István ésCsuvik Oszkár, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Kószó Noémi, GYTK V. évf. (Témavezetők: Dr. Benkő Ria ésDr. Pető Zoltán, SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, SZTE ÁOK Sürgősségi Betegellátó Osztály)

 

A zsűri különdíjban részesítette a következő hallgatókat:

Czene Fanni Dóra, GYTK V. évf. (Témavezető: Dr. Ambrus Rita, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Halász Dóra Viktória, GYTK V. évf. (Témavezető: Dr. Ducza Eszter, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)

Kemény Kata Kira, GYTK V. évf. (Témavezető: Dr. Ducza Eszter, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)

Kiss Boglárka, GYTK IV. évf. ésPlesz Szonja Bianka, GYTK IV. évf. (Témavezetők: Prof. Dr. Horváth Gyöngyi és Dr. Kékesi Gabriella, SZTE ÁOK, Élettani Intézet)

Veszprémi Zsombor, ÁOK II. évf. (Témavezetők: Dr. Hunyadi Attila és Dr. Halasi-Gonda Tímea, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)


Az online konferencia előadásai az alábbi linken érhetők el: https://youtu.be/5GCYwaeNITs


Megköszönjük minden előadónak a felkészülést, témavezetőiknek pedig a felkészítést. Külön gratulálunk az OTDK-ra továbbjutó hallgatóknak és témavezetőiknek. Köszönjük a zsűri elnökének, a szekció elnököknek valamint a zsűritagoknak, a Kabay Szakkollégiumnak és a Hallgatói Önkormányzatnak az aktív részvételét. Külön köszönet illeti a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány dolgozóit is a támogatások kezelésében nyújtott segítségükért valamint Tóth Mártont, aki az online közvetítés kivitelezésében működött közre.

A programra az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” című NTP-HHTDK-20 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-HHTDK-20-0037 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett "Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Tudományos Diákköri Műhelyének támogatása" című projekt támogatására is pályázatot nyújtottunk be.


Dr. Szakonyi Gerda
a GYTK TDK-felelőse