united-3026204

Angol nyelvi szakirányú továbbképzési lehetőség gyógyszerészeknek

Egészségtudományi angol szakfordító-tolmács és angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor képzés indul az SZTE-n.

A posztgraduális képzések 4 félévesek. A képzésekre jelentkezhetnek egészségtudományi, természettudományi és bölcsészettudományi alapdiplomával rendelkező szakemberek. Az érvényes jelentkezés további alapfeltétele stabil, középfokú angol nyelvtudás, nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazoltan. A szakirányú továbbképzési szakokat olyan kollégáknak is ajánljuk, akik szeretnének az egyetemen dolgozni és kutatni. Mindkét szakon magas szintű szakma specifikus szaknyelvtudást szerezhetnek az orvostudomány vezető nyelvén, angol nyelvből.


Az Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakot azok figyelmébe ajánljuk, akik klinikán vagy elméleti intézetben dolgoznak vagy szeretnének dolgozni, külföldi hallgatókat fognak oktatni, nemzetközi kutatásban vesznek (majd) részt, PhD tanulmányokra készülnek, illetve ilyen tanulmányokat folytatnak, vagy külföldi továbbtanulást/kutatást/munkavállalást terveznek. Mind a napi munkájukban (anamnézis felvétel, betegdokumentáció és nem magyar szakemberekkel való napi szakmai konzultáció angol nyelven), mind a tudományos életben (publikálás angol nyelven, nemzetközi konferenciákon való aktív részvétel) használható angol szaknyelvi ismeretekre tehetnek szert a képzés során, valamint fejleszthetik szakírói és előadói készségeiket angol nyelven.


Az Egészségtudományi szakfordító–tolmács szakot azok számára ajánljuk, akik főállásban vagy munka mellett fordítani/tolmácsolni szeretnének orvosi/egészségügyi szakterületen. Az itt szerzett készségeket jól kamatoztathatják az angol nyelvű szakírás, tananyagfejlesztés, vizsgaanyagok kidolgozása során is. Tolmácsismereteiket akár betegkikérdezés, akár külföldi látogatók kalauzolása közben is használhatják. Az elsajátított lektori ismeretekre igen nagy szükség mutatkozik mind a klinikai, mind az elméleti intézetekben született kutatási tanulmányok sikeres publikálásakor.


A meghirdetett szakokon a képzések önköltséges formában zajlanak. A képzés ára félévente 175.000 Ft. A szakirányú továbbképzési szakokon a képzés nappali tagozaton történik, a szorgalmi időszakban szombatonként, valamint félévente 5 alkalommal péntek délutánonként tartjuk az órákat. Minden hallgatónknak diákigazolványt biztosítunk. A képzés sikeres befejezése után végzett hallgatóink ráépített másoddiplomát kapnak.


Jelentkezési határidő: 2020. július 15.


A képzések szervezője:

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport
6722 Szeged, Szentháromság u. 5. Tel/Fax: (62) 425-521


További információ: dallmann.ditta@med.u-szeged.hu – oktatásszervező