TDK_2021

A Tudományos Diákköri Konferencián mutatták be kutatási eredményeiket karunk hallgatói

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kara, Fogorvostudományi Kara, Gyógyszerésztudományi Kara és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara 2021. november 17-19. között tartotta közös Őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói előadásaikat 2021. november 18-án az Egis teremben tartották. Az online és jelenléti előadások megtartására egyaránt alkalmas, korszerű eszközökkel felszerelt előadóteremnek köszönhetően a konferenciát online formában élőben követhették a nézők.

Az előadások felvételről megtekinthetőek itt: TDK 2021

A 14 előadás kivétel nélkül magas színvonalú kutatómunkáról tanúskodott.


Képek a konferenciáról:

TDK_2021A szekció szponzorainak (Egis Gyógyszergyár Zrt., ExtractumPharma Zrt., Gen-Lab Kft. Goodwill Pharma Kft., Hungaropharma Zrt., Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezete, Molar Chemicals Kft., Phoenix Pharma Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt., SZTE GYTK Hallgatói Önkormányzat, Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány) jóvoltából a zsűri valamennyi előadást jutalmazni tudta.

A konferenciát Prof. Dr. Zupkó István, a GYTK dékánja nyitotta meg. A 18 tagú szakmai zsűri elnöke Dr. Szatmári István, a Gyógyszerkémiai Intézet intézetvezető egyetemi docense volt. A zsűri az előadásokat három szekcióba sorolta, a díjakat az előadások pontátlaga alapján ítélte oda; pontegyenlőség esetén az előadásra kapott pontokból számított szórás döntött. Az OTDK-n a szekciók nyertesei, illetve a két további legmagasabb pontátlagot elért hallgatók vehetnek részt.


Kiemelt I. díj


Tóth Franciska GYTK V. évf.
SZTE SZAOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet
Témavezető: Dr. Kókai Dávid

I. díj


Galgóczi Emese GYTK, IV. évf. és Rajki Eszter GYTK, V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet
Témavezető: Dr. Szakonyi Gerda


Sánta Zsófia GYTK, V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Témavezetők: Dr. Szatmári István és Dr. Lőrinczi Bálint


Szatmári Péter GYTK, V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Témavezető: Dr. Ducza Eszter

 

II. díj


Sisa Bianka GYTK, V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Témavezető: Dr. Budai-Szűcs Mária


Majercsik Bence GYTK, V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet,
SZTE SZAOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Témavezetők: Dr. Sztojkov-Ivanov Anita és Dr. Gáspár Róbert


Kocsis Endre SZAOK, IV. évf.
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
Témavezetők: Dr. Hunyadi Attila és Vágvölgyi Máté

 

III. díj


Szivacski Nimród GYTK V. évf. és Rajsli Áron GYTK V. évf.
SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
Témavezetők: Dr. Benkő Ria és Dr. Matuz Mária


Sárik Julián GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Témavezetők: Dr. Szatmári István és Dr. Lőrinczi Bálint


Klement Márk László GYTK II. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Témavezető: Dr. Ambrus Rita

 

A zsűri különdíjban részesítette a következő hallgatókat:


Kovács Dávid GYTK IV. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Témavezetők: Dr. Ambrus Rita és Dr. Balla-Bartos Csilla


Nguyễn Thi Cẩm Tú GYTK IV. évf.
SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Témavezetők: Dr. Remete Attila Márió és Prof. Dr. Kiss Loránd


Takarics Tímea GYTK V. évf.
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Témavezető: Dr. Kovács Anita


Tardy Katalin Mária GYTK IV. évf.
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
Témavezetők: Dr. Vasas Andrea és Dr. Dávid Csilla Zsuzsanna


Az ünnepélyes eredményhirdetésről készült felvétel itt megtekinthető: Eredményhirdetés

A szakmai zsűri javaslatára az öt legjobb előadás szerzői – Tóth Franciska, Galgóczi Emese, Rajki Eszter, Sánta Zsófia, Szatmári Péter és Sisa Bianka – szerepelhetnek a 2023-ban Budapesten megrendezésre kerülő XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában.

Megköszönjük minden előadónak a felkészülést, témavezetőiknek pedig a felkészítést. Külön gratulálunk az OTDK-ra továbbjutó hallgatóknak és témavezetőiknek. Köszönjük a zsűri elnökének, a szekció elnököknek valamint a zsűritagoknak és a Hallgatói Önkormányzatnak az aktív részvételét. Külön köszönet illeti a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány dolgozóit is a támogatások kezelésében nyújtott segítségükért. A konferencia technikai előkészítésében és lebonyolításában Zámbó Zoltán és Tóth Márton nyújtott segítséget.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” című NTP-HHTDK-21 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-21-0041 azonosítójú „Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Tudományos Diákköri Műhelyének és Konferenciájának támogatása” című projekt keretén belül valósult meg.

TDK_2021_logok


Hírek

 Hírek RSS

Nyilt_nap_2021-11-06

2021. november 6-án (szombaton) 10 órai kezdettel kari nyílt napunk keretében várjuk azokat a középiskolás érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a gyógyszerészi hivatás nyújtotta lehetőségekkel, a szegedi gyógyszerészképzéssel, a Kar és az SZTE által biztosított lehetőségekkel.