OTKA_2021_fenykeppel

2021. szeptember 1-jén két alapkutatási program indul karunkon

Prof. Dr. Ilisz István és Dr. Szatmári István közel 100 millió forint támogatást nyert az NKFI Hivatal által kiírt "OTKA" kutatási témapályázaton.

Prof. Dr. Ilisz István, a Gyógyszeranalitikai Intézet vezetője Nagy- és ultranagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerek alkalmazása az enantioszelektív felismerési folyamatok jellemzésére és értelmezésére című pályázatának megvalósítására a Kémia 1 zsűri döntése alapján 45 837 000 Ft támogatást kapott. A négyéves projekt témája:


„Ma már tudjuk, hogy az aszimmetria egyik megjelenési formája, a kiralitás jelensége egyetemes, a molekuláris szinten megjelenő kiralitás pedig kiemelkedő jelentőségű. A fehérjék, a fehérjéket alkotó aminosavak (a glicin kivételével), a cukrok, az enzimek mind királis vegyületek. A tükörképi párokat alkotó enantiomerek királis környezetbe kerülve eltérőképpen viselkedhetnek. Így érthető, hogy ha például egy racém (azaz az enantiomereket egyenlő arányban tartalmazó) gyógyszermolekula az élő szervezetbe kerül, annak enantiomerei különbözhetnek a biológiai hasznosíthatóság, megoszlás, metabolizmus, kiürülés vagy a hatás típusában és mértékében. Nem véletlen tehát, hogy a gyógyszeripar a biológiailag aktív anyagok kutatása területén megkülönböztetett figyelmet szentel a királis vegyületeknek. Királis vegyületekkel természetesen nemcsak a gyógyszeripari termékek között találkozhatunk, az élelmiszer-adalékanyagok, mezőgazdaságban használt vegyszerek vagy éppen az illatanyagok képviselői között is igen jelentős számban fordulnak elő.

A mai modern analitikai kémia egyik fontos feladata így a királis vegyületek, különösen a biológiai és/vagy gyógyszerkémiai jelentőséggel rendelkező anyagok enantiomereinek megkülönböztetése. A tervezett kutatómunkánk során királis állófázisok alkalmazására épülő, elsősorban nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás enantioszelektív elválasztásokat kívánunk tanulmányozni. Eredményeinkre alapozva lehetőség nyílik a királis felismerés folyamatának mélyebb megértésére, királisan tiszta vegyületek élő szervezetekben kifejtett hatásának tanulmányozására, célzott hatású készítmények kifejlesztésére.”


Dr. Szatmári István, a Gyógyszerkémiai Intézet intézetvezető egyetemi docense Funkcionális bioaktív heterociklusok szintézise fenntartható eljárásokkal címmel nyújtotta be pályázatát, amelyet a Kémia 2 zsűri ítélt támogatandónak. A projekt megvalósítására 48 000 000 Ft áll rendelkezésre. A négyéves kutatás témaja:


„A várható élettartam növekedésével az egészségügynek újabb kihívásokkal kell szembenéznie. A daganatos és az idegrendszeri megbetegedések, mint az Alzheimer és Huntington-kór, világszerte a vezető halálok között szerepelnek. Ebből kifolyólag, a biológiailag aktív vegyületek iránti igény egyre nő. Ugyanakkor, a globális erőforrások csökkenése miatt szükség van a hatékony és környezetbarát technikák fejlesztésére és alkalmazására ezen vegyületek előállításához.

Korábbi adatok alapján, a várható termékek potenciális farmakológiai hatással rendelkezhetnek. A tervezett vegyületek daganatellenes és neuroprotektív hatását kívánjuk megvizsgálni a kutatás során, míg egyes vegyületek baktérium- és gombaellenes hatását is ki fogjuk értékelni. A daganatellenes hatás együtt járhat a vegyületek komplexképző tulajdonságával, ezért a vizsgálat tárgyát képezi az előállított anyagok fémekhez való kötődésének tisztázása is.

A Föld forrásai végesek, így a kémiai kutatások egyik, talán legfontosabb célja fenntartható, hatékony technológiák kialakítása. Előző kutatásaink során szerzett tapasztalatok alapján a reakciók jelentős részét olyan fenntartható technológiákkal kívánjuk kivitelezni, mint például a mikrohullámú hőközlés, áramlásos kémia és golyósmalom. Az újra felhasználható, szilárd hordozóra köthető katalizátorok kifejlesztése is az ökológiai lábnyomunk csökkentését szolgálja.”


2021-ben a pályázók 613 projektjavaslatot nyújtottak be, összesen 23,89 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 157 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,3 milliárd forint támogatásból.


Gratulálunk a nyertes pályázóknak!

(forrás: NKFI Hivatal)

Hírek

 Hírek RSS

Kutatok_ejsazkaja_2021

2021. szeptember 24-én este a Gyógyszerésztudományi Kar minden intézete megnyitja ajtaját a gyógyszerészet különböző területei iránt érdeklődő látogatók számára. Tudjon meg többet a gyógyszerek alkalmazásáról, a hatóanyagkutatásról, a gyógyszergyártásról, a gyógynövényekről!