SZTEAOK_2017

A PhD hallgatóknak kínálja az SZTE az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 számú “Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című pályázat keretében

A pályázat futamideje 2017. május 1.-2021. november 30.

1. Alprogram: tehetséges fiatal oktatók-kutatók bevonása

Aktív témavezetői részvétel támogatása a doktori képzésben. Egyszeri támogatás megítélése, olyan oktató számára, akinek hallgatója a képzés megkezdésétől számítva 4 éven belül megszerzik a PhD fokozatot. Itt a védés időpontja számít. Oktató-kutató –témavezetői egyszeri bruttó díjazás értéke: 500 000 Ft.

 TDK témavezetők díjazása: olyan oktató/PhD hallgató támogatása, akiknek a Tudományos Diákkör Konferencián a hallgatója kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

TDK témavezető egyszeri bruttó díj: 100 000 Ft. Ez évente áll rendelkezésre, mindig visszamenőleg, az előző év eredményei alapján kerül kiosztásra. Pályázni nem kell, a TDK tanács szempontjai alapján kialakult sorrend dönt.

  

2. Alprogram : a képzésbe belépő doktoranduszok ösztönzése a képzés első két évében

 

Ösztöndíj I.: 5 Doktori Iskola doktori képzésébe belépők közül iskolánként a legjobb 5 főt (összesen 25) ösztöndíj kiegészítésben részesítünk. Az ösztöndíj kiegészítés mértéke 60 000 Ft. A döntés a doktori iskolába lépés pillanatában mérhető teljesítményen alapszik.

A következő pályázat megjelenésének időpontja: 2018.07.30. az AOK honlapján. A pályázni a Modulo rendszeren keresztül lehet majd.

 

Ösztöndíj II.: Az új, négyéves rendszerben indult PhD hallgatók számára a 3.-4. évben motivációs ösztöndíjra lehet pályázni. A döntés a belépést követő 2. év végén mérhető teljesítményen alapszik. Iskolánként 5-5 hallgató (összesen 25) kaphatja meg, pályázat útján lehet elnyerni. Az első pályázati kiírás 2019-ben lesz esedékes. Az ösztöndíj a PhD hallgatók mindenkori ösztöndíját egészíti ki 280 000 Ft-ra. A pályázni a Modulo rendszeren keresztül lehet majd.

Lehetséges külföldi tanulmányutakon, kongresszuson való részvétel teljeskörű támogatása is. Pályázni a keret erejéig folyamatosan lehet. A tanulmányút során a szállás, útiköltség térítés 100%-ban a pályázatból kerülne finanszírozásra, költőpénzt a pályázónak magának kell biztosítania. Az utazást a Nemzetközi Utazásszervezési irodán keresztül kell szervezni. Az utazás szervezését szerencsés lenne legalább 30 nappal az utazás kezdete előtt elindítani. Kérjük a jelentkezőket, hogy a lenti mindkét email címre küldjék el utazási szándékukat.

 

3. Alprogram: innovációt elősegítő előadások/kurzusok meghirdetése

 

Olyan külső szakemberek meghívását tervezzük, akik ismertetik a kutatási eredmények innovációs vagy gyakorlati lehetőségeket, betekintést nyújthatnak az innovációs folyamatok részlépéseibe, a kapcsolódó jogi procedúrákba, szabadalmi tevékenységek részleteibe.

 Jelenleg két előadóról van tudomásunk, az előadásokra nagy valószínűséggel logisztikai okok miatt a vizsgaidőszakban kerül sor. A végleges időpontról emailben értesítjük a PhD hallgatókat és azt a honlapon is közzé tesszük.

 

 4. Alprogram: új kurzusok indítása

 

2018. őszi félév során kezdődik , Dr. Csibri Péter szabadon választható kurzusa, melynek neve a Kritikai gondolkodás. A kurzus a tudományos érvelés, a kritikus hozzáállás témakörét dolgozza fel.

Terveink szerint indítanánk még hasonló kurzust, ere vonatkozóan várunk javaslatokat, terveket. A kurzust minősített oktató, a program futamideje alatt, minden tanév mindkét szemeszterében,, hetente kell, hogy megtartsa. Elfogadása (és megtartása) esetén a kurzus előadója 850 000 Ft/kurzus díjazásban részesül. A kurzus tematikájának és tantervének kidolgozása a feladat. Kérjük a jelentkezőket, hogy a lenti mindkét email címre küldjék el tervezetüket a kurzussal kapcsolatban.

 

5. Alprogram: a doktori iskolák éves PhD szimpóziumainak lebonyolítása

 

Nagyon fontos feladat a PhD hallgatók felkészítése arra, hogy az eredményeiket szakmai közönség előtt, megfelelően prezentálhassák. Az évente egyszer megrendezendő, a társkarok orvostudományi területén működő doktori iskolák éves szimpóziumain a PhD hallgatók saját munkájukról számolhatnak be (angol/magyar szabadon választható) a doktori iskola tagjai számára.

Továbbá szeretnénk sort keríteni őszi és tavaszi helyi egyetemi PhD napok szervezésére is. Egy-egy napos esemény, ahol a doktori iskolákban dolgozó hallgatók bemutathatják eredményeiket, megbeszélhetik problémáikat. A szervezésre egy olyan PhD hallgató önkéntes jelentkezését várjuk, aki a félévente esedékes szervezéssel járó feladatokat elvégzi. Bér 200 000 Ft + járulék /rendezvény. Kérjük a jelentkezőket, hogy a lenti mindkét email címre küldjék el szándékukat.

 

6. Alprogram: az egyénileg felkészülő és levelező tanrendben tanuló doktoranduszok ösztönzése

 

Fokozatszerzéshez kötött prémium kerül bevezetésre, egyszeri ösztöndíj formájában. Az egyénileg felkészülő PhD hallgatók esetében a PhD védésének időpontjában bizonyítható tudományos teljesítményt vesszük alapul. A tézisfüzetekben nyilvánosságra hozott első és utolsó szerzős közlemények száma dönti el a sorrendet, és az öt legtöbb közleményt publikáló hallgatót jutalmazzuk egyszeri ösztöndíj kifizetéssel, melynek mértéke 250 000 Ft. A következő pályázati lehetőség: 2018. novemberben lesz. Kérjük folyamatosan tájékozódjanak a ÁOK honlapján a időpontokról és a lehetőségekről.


További információk:

sary.gyula@med.u-szeged.hu

marta.dorina@gmf.u-szeged.hu

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

SZTE_RH_tulipan

Az Egyetemi Tavasz a Szegedi Tudományegyetem hagyományos, tavaszi rendezvénysorozata, melyet az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda szervez immár tizenhatodik alkalommal. Április 11. és május 17. között 80 helyszínen közel 300 program közül válogathat a közönség.

IMG_1409

Az SZTE Egyetemi Tavasz programsorozat nyitóeseményeként Reumatológia Magyarországon címmel orvostörténeti vándorkiállítás nyílt a Magyar Reumatológusok Egyesülete fennállásának 90. évfordulója alkalmából az SZTE Általános Orvostudományi Kar oktatási központjában.