Kep_3b

Őszi Tudományos Diákköri Konferencia

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, Fogorvostudományi Kara, Gyógyszerésztudományi Kara és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara 2017. november 15-17. között tartotta közös Őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A Gyógyszerésztudományi Kar TDK hallgatóinak előadásait november 16.-án a kar II. számú előadótermében hallgathattuk meg. A 24 előadás kivétel nélkül magas színvonalú kutatómunkáról tanúskodott.


A szekció szponzorainak (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Csongrád Megyei Szervezete, Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezete, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt., Egis Gyógyszergyár Nyrt., Hungaropharma Zrt., ExtractumPharma Zrt., Goodwill Pharma Kft., Wagner-Pharma Gyógyszer Fejlesztő Gyártó és Forgalmazó Kft., MOLAR Chemicals Kft. , Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány, SZTE GYTK Hallgatói Önkormányzat, Gen-Lab Kft., Kabay Patika, Csanád Pharma Bt., Bonsu Gyógyszertár) jóvoltából a zsűri valamennyi előadást jutalmazni tudta. A zsűri a szekció díjait az előadások pontátlaga alapján ítélte oda. Az OTDK-ra történő továbbjutók kiválasztására az előadások témaköre alapján előzetesen három tagozatot (1. Gyógyszertechnológia, 2. Gyógyszerkémia, anyagtudományok 3. Farmakológia, farmakognózia, élettan és mikrobiológia) alakítottak ki, hogy a tagozatok legjobbjaival, valamint a teljes mezőny további három legmagasabb pontátlagú előadásával töltsék be a kari OTDK-továbbjutási kvótát, ami a 2017. őszi konferencián hat előadást jelentett.


A konferenciát Dr. Zupkó István, a GYTK dékánhelyettese nyitotta meg. A 18 tagú szakmai zsűri elnöke Prof. Dr. Révész Piroska egyetemi tanár volt (Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet).


A magas színvonalú előadások közül a szakmai zsűri javaslatára a következő hallgatók jutottak tovább a 2019-ben Debrecenben megrendezésre kerülő XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába:

Szmilkó Anna – kiemelt I. díj, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezetők: Dr. Kékesi Gabriella, Prof. Dr. Horváth Gyöngyi, SZTE ÁOK, Élettani Intézet)

Sátori Gréta – kiemelt I. díj, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: Dr. Rédei Dóra, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet, Dr. Zupkó István, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)

Kókai Dávid – kiemelt I. díj, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Burián Katalin, SZTE ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet)

Módra Szilvia – I. díj, SZTE GYTK, V. évf. témavezetők: ifj. Dr. Regdon Géza, Dr. Kristó Katalin, (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Csécsei Sarolta – I. díj, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Jójártné Dr. Laczkovich Orsolya, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Bajtel Ákos – II. díj, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezető: Dr. Szakonyi Zsolt, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

 

A Gyógyszerésztudományi Szekció további díjazottjai:

 

I. díj:

Orsós Julianna, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Sztojkov-Ivanov Anita, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)

Kis Nikolett, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Berkó Szilvia, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

II. díj:

Németh Zsófia, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Jójártné Dr. Laczkovich Orsolya, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Tóth Judit, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: Szűcs Kálmán, Dr. Gáspár Róbert, SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)

Siska-Szabó Lilla, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: Dr. Hajagos-Tóth Judit, Dr. Gáspár Róbert, SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)

Sass Anna, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Sovány Tamás, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Topal Leila, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezető: Dr. Szatmári István, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

Rutka Lili, SZTE GYTK, III. évf. (témavezető: Juhászné Dr. Csapó Edit, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék )

 

III. díj

Háznagy Márton Benedek, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezető: Dr. Mándity István, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

Csuvik Oszkár, SZTE GYTK, V. évf. (témavezető: Dr. Szatmári István, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

Bezzeg Eszter, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezetők: Dr. Gajda Tamás, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Dr. Hunyadi Attila, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)

Uhljar Luca Éva, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezető: Dr. Mándity István, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

Szabó Roland Krisztián, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: ifj. Dr. Regdon Géza, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, Dr. Sulyok Edvárd, ExtractumPharma Zrt.)

Mangó Dóra, SZTE GYTK, V. évf. (témavezetők: Dr. Mándity István, Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézet, Dr. Orsy György, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)

A zsűri különdíjban részesítette a következő hallgatókat:

Girst Gábor, TTIK MSc II. évf. (témavezető: Dr. Hunyadi Attila, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet,
Dr. Ötvös Sándor Balázs, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet)

Kiss Tamás, TTIK MSc II. évf. (témavezetők: Dr. Katona Gábor, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, Dr. Alapi Tünde, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)

Miskolczi Evelin, SZTE GYTK, IV. évf. (témavezetők: Dr. Csupor Dezső, Horváth Attila, SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)

Rahimi Mehrnaz, SZTE GYTK, V. évf. (Témavezetők: Bartos Csilla, Dr. Pallagi Edina, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

A 2017. őszi ÁOK-FOK-GYTK-ETSZK TDK-konferencia gyógyszerésztudományi szekciójának részletes eredményei (előadáscímek, témavezetők, pontátlagok, díjak) ezen a linken érhető el.


Megköszönjük minden előadónak a felkészülést, témavezetőiknek a felkészítést. Külön gratulálunk az OTDK-ra továbbjutó hallgatóknak és témavezetőiknek. Köszönjük a zsűritagok és a Hallgatói Önkormányzat aktív részvételét. Külön köszönet illeti Dr. Lázár László docens urat, aki tanácsaival segítette a konferencia megszervezését, valamint a Dékáni Hivatal dolgozóit is.