Karunk oktatóinak elismerése a Szegedi Tudományegyetem Napján

November 11-e többszörös ünnep a szegedi egyetemen. 1872. november 11-én kezdődött meg a tanítás a jogelődnek tekintett kolozsvári egyetemen, 1940. november 11-e a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitójának napja. 2002-ben pedig november 11-ei dátummal jött létre az integrált Szegedi Tudományegyetem. A jeles eseményekre emlékezve minden év november 11-e a Szegedi Tudományegyetem Napja.


2017. november 11-én, a Szegedi Tudományegyetem Napjának tiszteletére rendezett ünnepi szenátusülésen tiszteletbeli doktori címeket, elismeréseket és kitüntetéseket adtak át.


A szegedi egyetem Szenátusa Pro Universitate-díjat adományozott többek között Dr. Fülöp Ferenc professzornak, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet egyetemi tanárának, az oktatás-kutatás, illetve az egyetemvezetésben és annak fejlesztésében elért kiemelkedő eredményeiért, az Egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében, a már kialakult együttműködések ápolásában vagy újak létrehozásában kifejtett kunkájáért.


Az ünnepi szenátusülésen adták át a Klebelsberg Kunó-díjakat is. Az elismerésben azon személy részesülhet, aki a Szegedi Tudományegyetemen vagy egyetemükhöz kapcsolódóan a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkotott, illetve jelentős mértékben hozzájárult a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához. A díjat 2017-ben többek között Dr. Révész Piroska professzor, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet egyetemi tanára vehette át.

 

A Szegedi Tudományegyetem 2015-ben Pro Laudanda Promotione-díjat alapított. A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD-fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítették. A díjat ez évben többek között Dr. Tóth Barbara Éva, a Gyógyszertudományi Doktori Iskola végzett PhD-hallgatója vehette át.


Gratulálunk a díjazottaknak!


Kep_1