Gyógyszerészt keresnek Makóra

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely - Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

az Intézeti és közforgalmú gyógyszertár

munkahelyre

 

gyógyszerész

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (CSMEK) székhelye és 6900 Makó, Kórház utca 2. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ telephelye

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az intézeti és közforgalmú gyógyszertárban szakirányú feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetemi szakirányú végzettség,
  • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
  • munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • kórházi gyógyszerészet szakgyógyszerészet szakvizsga vagy gyógyszerhatástan szakgyógyszerész szakvizsga
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • szakmai kamarai tagság igazolása,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum másolata, beleegyező nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 05.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 2055-34-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: gyógyszerész

 

vagy

 

elektronikus úton Bang Ágnes humánpolitikai osztályvezető részére, a bang.agnes@csmekhm.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2017. június 19.; www.kozigallas.gov.hu