Emlékezés Dr. Tyihák Ernő professzorra

A tudományos világ, így a gyógynövényes szakmai közvélemény is, szomorúan értesült dr. Tyihák Ernő, a kémiai tudomány doktora professzor haláláról. Néhány nappal 84. születésnapját követően ez év február 13-án rövid szenvedést követően távozott közülünk.

Tyihák Ernő Tiszaföldváron született. Egyetemi végzettségét, vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen 1958-ban szerezte, majd a Gyógynövény Kutató Intézetben nyert alkalmazást. Úttörő szerepe volt a vékonyréteg kromatográfia (TLC) hazai bevezetésében, népszerűsítésében (pl. népszerű jegyzetek megjelentetésével). Meghatározó jelentősége volt e módszernek, és személy szerint Tyihák Ernőnek, a hazai gyógynövények kémiai változékonyság vizsgálatában, így a nemzetközileg is újnak számító gyógynövények hatóanyag-térképezésében. Erre az időszakra esik és nevéhez fűződik a túlnyomásos réteg kromatográfia (angolul OTPLC), a jelenleg HPTLC (High Pressure Thin Layer Chromatography) néven világszerte elismerést nyert és ma már alkalmazott eljárás felfedezése és bevezetése.

1983-tól az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetébe nyert meghívást, ahol a növényi rezisztencia kérdésével foglalkozott. A formaldehid ciklus felfedezése és vizsgálata (e kérdéskörben 6 nemzetközi konferenciát is szervezett), a komplex biológiai rendszerek tanulmányozása (BioArena) szerteágazó tudományos érdeklődésének középpontjába került és jelentős, napjainkban is szélesedő nemzetközi visszhangra lelt. Egész pályája során kiemelt érdeklődést mutatott a tumorellenes anyagok iránt is. Munkásságát, egyebek mellett, 1978-ben kandidátusi, 1994-ben akadémiai doktori fokozattal ismerték el.

 

Részt vett kutató generációk tudományos nevelésében, oktatásában, minősítésében, elsősorban a gyógynövények, az elválasztástudomány és a biokémiai területén. A kezdetektől támogatta az évente megrendezésre kerülő szegedi Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyamokat. Karunkon a Ph.D. programunk („Farmakognózia”) indításában, majd a Biotechnológia tantárgy bevezetését követően az oktatásában is szerepet vállalt. Egyetemünk a c. egyetemi tanári elismerés (2005) adományozásával ismerte el sokoldalú kutatói és oktatói tevékenységét. Személyében egy szeretetre méltó, szerény, a hallgatóságát lelkesedésével magával ragadó, ötletekben gazdag, mindenkor segítőkész, ízig-vérig kutató kollégát veszítettünk el.


Tyihak_2