2018. május 24., csütörtök

Dsc_7641_banner2

Elismerések átadása a XXIII. Szent-Györgyi Napok Központi Ünnepségén

2016. november 18-án, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (JATIK) tartott XXIII. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén Prof. Dr. Hohmann Judit dékán asszony beszéde megtartása után a Kar elismeréseinek átadására került sor.

Pro Facultate kitüntetésben részesült Csiszár Zoltánné asszisztens, a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet munkatársa nyugdíjba vonulása alkalmából, 40 éves kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréséül. Szintén Pro Facultate kitüntetésben részesült Dr. Georgiádes Ádám Ph.D. hallgató, a Gyógyszerésztudományi Kar legkiválóbb hallgatóit tömörítő Kabay János Szakkollégium megalapítása, a szakkollégium szabályzatának kidolgozása, és a kollégium magas színvonalú szakmai vezetése elismeréséül.

 

A „Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány” díjait Dr. Csóka Ildikó docens asszony, az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át. Az Alapítvány életmű díjat ítélt meg Dr. Küttel Sándornak, a Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. igazgatósága elnökének.

Az Alapítvány néhai Dr. Novák István, az egyetem volt tanszékvezető egyetemi tanára, a Gyógynövény és Drogismereti Intézet egykori igazgatója emlékére kiírt pályadíjat ez évben Dr. Sárközy Andrásgyógyszerésznek ítélte meg, aki „Az új pszichoaktív anyagokként árusított növények irodalmi áttekintése pszichoaktív hatás szempontjából (a Picralima nitida és a Sceletium tortuosum példáján)” című pályamunkájával érdemelte ki az elismerést.

 

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszertechnológiai Intézete néhai Kedvessy György egyetemi tanárnak, a Gyógyszertechnológiai Intézet egykori igazgatójának emlékére 2009-ben Kedvessy György pályadíjat alapított, amely a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben dolgozó PhD hallgatók és a karon tanuló gyógyszerészhallgatók szakmai fejlődését hivatott segíteni. A szakmai zsűri véleménye alapján, 2016-ban a „Kedvessy György pályadíj” nyertesei Dr. Hegyesi Diána és Dr. Katona Gábor Ph.D. hallgatók, valamint Katona Bálint gyógyszerészhallgató, akik színvonalas kutató munkájukért, TDK konferencián nyújtott teljesítményükért, valamint hazai és nemzetközi publikációs tevékenységükért részesültek ebben a kitüntetésben és a vele járó pénzjutalomban.

 

2016. áprilisában rendezték meg az Év Gyógyszerészhallgatója Gyógyszerészi Gondozási - Beteg Tanácsadási Versenyt, ahol a hallgatóknak patikai expediálást modellező szituációban kellett bizonyítaniuk szakmai felkészültségüket. A szakértő zsűri az országos verseny 1. helyezését ítélte oda karunk volt hallgatójának, időközben már gyógyszerészdoktorrá avatott Dr. Polyákovity Rékának aki ezen kimagasló tevékenységéért részesült az Alapítvány különdíjában és a vele járó pénzjutalomban.

 

Minden díjazottnak gratulálunk!


2