Kari Hallgatói Mobilitási Pályázat

Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alapjának Kari felhasználásáról


Mobilitási Pályázathoz beadandó dokumentumok

 

  • SZTE Hallgatói Mobilitási szerződés (A GYTK Tanulmányi Osztályán személyesen tölthető ki)
  • Mobilitási Pályázati Űrlap
  • Hallgatói Mobilitási Támogatás – Kiegészítő Adatlap
  • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
  • igazolás TDK-tevékenységről és/vagy demonstrátori munkáról
  • igazolás az előző két lezárt félév súlyozott tanulmányi átlagáról (az igazolást a SZTE GYTK TO-n állítják ki)
  • a gyakorlat letöltését vagy a konferencián való részvételt igazoló dokumentum (Fogadónyilatkozat, Tanulmányi Program) - a dokumentumokat utólagosan kell benyújtani a külföldi szakmai gyakorlat elvégzése után
  • Motivációs levél
  • 2 oktatói ajánlás a SZTE Gyógyszerésztudományi Karáról
Hírek

 Hírek RSS

A PhD felvételi a 2020. szeptembertől induló képzésre a Modulo rendszerben történik, és a jelentkezők még 2020. május 15-ig nyújthatják be pályázatukat!