Gyógyszerészhallgatók önkéntes munkavállalása

Tisztelt Hallgató!


A veszélyhelyzet fennállása esetén a gyógyszertárban töltött gyakorlati időre az önkéntes munkavállalási szerződés kitöltése és annak a Tanulmányi Osztályra küldése kötelező. A nyomtatvány az alábbi linken található:

https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20200422/on.pdf


A kitöltéshez szükséges egyetemi adatok a következők:

Az egyetem neve: Szegedi Tudományegyetem

Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.

Képviselő: Dr. Zupkó István dékán

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

OM azonosító: FI 62198

 

Amennyiben már töltött gyógyszertárban önkéntes munkát, az a nyári szakmai gyakorlat idejébe beszámítható. Kérjük ez esetben kérvény beadását, a letöltött önkéntes munka gyógyszertári igazolásával együtt Modulon keresztül dr. Aigner Zoltán oktatási dékánhelyettesnek címezve.

Hírek

 Hírek RSS

A PhD felvételi a 2020. szeptembertől induló képzésre a Modulo rendszerben történik, és a jelentkezők még 2020. május 15-ig nyújthatják be pályázatukat!