Kreditátviteli kérelmek


Tájékoztató kreditátviteli kérelmekhez

 

 

A GYTK Kreditátviteli Bizottság működési rendjét a GYTK Tanulmányi Ügyrend 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

A hallgató korábbi, felsőoktatási intézményben sikeresen elvégzett kurzusainak beszámításával csökkentheti a szakon megszerzendő kreditek számát.

 

Fontos tudnivalók:

 

  • A kreditátviteli kérelem beadását az adott tárgy kurzusának meghirdetése előtti félévben javasoljuk. A kreditátviteli kérelmek aktuális beadási időszakairól a http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/ honlapról informálódhatnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Karon tanuló hallgatók a kreditátviteli kérvényt csak a kreditátviteli időszakban adhatják be. A kreditátviteli kérelem beadása a kreditátviteli pótkör időszakában kizárólag újonnan felvett, átvett, szakváltó és tagozatváltó hallgatók számára engedélyezett.
  • Kérjük, hogy az adott tárgy kurzusát a Neptun-ban csak a kreditátviteli kérelem elutasítása után vegyék fel.
  • Szakdolgozat készítésre nem lehet kreditátvitelt kérni.
  • A nulla-kredites tárgyak esetén Tanulmányi Bizottsági kérelem beadásával lehet a korábban teljesített tárgyakat elfogadtatni (pl. testnevelés).
  • A kreditátviteli kérvények kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a Modulo-ban.
  • A kérelmeket passzív státuszban is be lehet adni.

 

A nem SZTE-n teljesített korábbi tanulmányokra vonatkozó kreditátviteli kérvények esetében a kérvény kötelező mellékletei a következők:

 

  • a leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) másolata / képe, vagy
  • a Tanulmányi Osztállyal hitelesített ETR törzslap másolata / képe, vagy
  • a Tanulmányi osztállyal hitelesített kreditigazolás megfelelő oldalainak másolata / képe, a szóban forgó tárgy(ak) egyértelmű megjelölésével;

 

továbbá:

 

  • hitelesített kurzusleírás vagy tematika.

 

A Modulo-ban kétféle kreditátviteli kérelem található: listás- és rendes kreditátviteli kérelem.

 

  Listás kreditátviteli kérelem (beadási hely: Modulo / Karközi beadási hely)

 

A listás kreditátviteli kérelem űrlapja azon hallgatóknak nyújt gyors ügyintézési lehetőséget, akik szeretnék a Szegedi Tudományegyetemen korábban megszerzett kreditjeiket elismertetni (pl. új felvétellel visszakerültek a korábbi azonos képzésükre, második diplomájukat szerzik).

A listás kreditátviteli kérelem űrlapján a kreditátvitelre vonatkozó kérelmeket csoportosan tehetik meg (egy űrlapon legfeljebb 80 tárgy megjelölésével). Minden kiváltandó tárgyelemhez csak egyetlen korábban teljesített kurzust lehet megadni. A tárgyak összepárosításán és a véglegesítésen kívül más teendője nincs a hallgatónak.

A listás kreditátviteli kérelem űrlapján dokumentumok csatolása nem lehetséges.

 

  Rendes kreditátviteli kérelem (beadási hely: Modulo / Karközi beadási hely)

 

A rendes kreditátviteli kérelem űrlapján egy vagy több tárgy kreditátviteli kérelmének beadására van lehetőség. A korábbi teljesítés lehet a Szegedi Tudományegyetemen vagy más intézményben teljesített kurzus. Minden kiváltandó tárgyelemhez egynél több korábban teljesített kurzus adható meg. Ugyancsak van lehetőség csatolmányok feltöltésére is. A más intézményben történt teljesítés mellé a korábban leírt mellékleteket kell csatolni.

Hírek

 Hírek RSS

A PhD felvételi a 2020. szeptembertől induló képzésre a Modulo rendszerben történik, és a jelentkezők még 2020. május 15-ig nyújthatják be pályázatukat!