Komplex vizsga

A képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz meg-kezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsgára bocsátás feltétele legalább 90 kredit megszerzése, és valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt kötelező tárgyakért járó képzési kredit megszerzése. A komplex vizsga két részből áll: számot kell adni az elméleti felkészültségről, szakirodalmi ismeretekről és a tudományos előrehaladásról, a további kutatási tervekről is.


Komplex vizsga elméleti része a Gyógyszertudományi Doktori Iskolában az alábbi tárgyakból/témakörökből tehető:


1. tárgy/témakör

2. tárgy/témakör

Analitikai kémia

Biofarmácia

Farmakognózia

Botanika

Gyógyszerhatástan

Elválasztástechnika

Gyógyszerkémia

Farmakoepidemiológia

Gyógyszertechnológia

Fitoterápia

Klinikai gyógyszerészet

Kolloidika

Szerves kémia

Minőségbiztosítás

 

Műszeres gyógyszervizsgálatok

 

Szerkezetvizsgálatok


A vizsgázó a két tantárgycsoport tárgyai/témakörei közül jelöl meg 1-1-et. A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában mutatja be kutatási eredményeit és a képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

Hírek

 Hírek RSS

Nyilt_nap_2021-11-06

2021. november 6-án (szombaton) 10 órai kezdettel kari nyílt napunk keretében várjuk azokat a középiskolás érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a gyógyszerészi hivatás nyújtotta lehetőségekkel, a szegedi gyógyszerészképzéssel, a Kar és az SZTE által biztosított lehetőségekkel.