Jelentkezés doktori képzésre, felvételi információk

A doktori iskolák által meghirdetett kutatási témákra minden év május 15-ig lehet jelentkezni, pótfelvételi eljárás esetén a jelentkezési határidő augusztus 20. Az elektronikus jelentkezés a határidő előtt egy hónappal kezdődhet meg. A hallgatók a Doktori Iskola honlapján meghirdetett témákra jelentkezhetnek a témavezetővel történő előzetes egyeztetés alapján.Jelentkezés

A képzésre elektronikus formában lehet jelentkezni:

  • nappali tagozatos doktori képzésre állami finanszírozott vagy önköltséges képzési formában vagy
  • egyéni felkészülésre

A jelentkezés a SZTE Modulo felületén történik: a beadás menüben, a doktori intézetre kattintva, a jelentkezés doktori képzésre űrlap kitöltésével, és a felsorolt mellékletek benyújtásával. A felvételiző a mellékletek eredeti példányait a beiratkozáskor köteles bemutatni.

https://modulo.etr.u-szeged.huA jelentkezés feltételei

  • mesterszintű (MSc) diploma vagy utolsó éves mesterszakos/osztatlan képzéses hallgatói státusz a gyógyszerészet, kémia, biológia és orvostudományok területéhez kapcsolódóan
  • „C” típusú középfokú államilag elismert, „C” típusú középfokú – vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga A 2001. évi LXII. törvény (Kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai) magyar személyek azonos feltétellel vehetnek részt a doktori felvételi eljárásban, így magyar állami ösztöndíjat is kaphatnak, ha elérik a ponthatárt. A Szabályzat IV. fejezetének 25. pontja értelmében az EU polgárait a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg.Felvételi vizsga

A jelentkezők a felvételi vizsga időpontjáról júniusban kapnak értesítést. A felvételi eljárás során értékelésre kerül a szóbeli felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény, az egyetemi oklevél minősítése, az eddig végzett tudományos munka (TDK dolgozat, megjelent vagy közlésre elfogadott publikációk) és a nyelvismeret. A pontszámítás részleteit a doktori iskola Működési szabályzata tartalmazza.Felvételt nyert hallgatók

A sikeres felvételi vizsgát tett jelentkezők állami ösztöndíjban részesülhetnek vagy önköltséges képzésben vehetnek részt. Az állami ösztöndíjas hallgatók nappali tagozatos hallgatói jogviszonyba kerülnek. Az ösztöndíj összege 2016. szeptemberétől havi 140.000 Ft az első két évben, 180.000 Ft a második két évben. Az önköltség mértéke a magyar nyelvű képzésben félévente 600.000 Ft. A képzés megkezdéséhez a doktoranduszoknak be kell iratkozniuk, a beiratkozás módjáról és határidejéről a Doktori Iskola Titkárságától értesítést kapnak.


További tájékoztatás a Doktori Iskola Titkárságától és a Doktori Intézettől kapható.

http://www.pharm.u-szeged.hu/doktori-kepzes/phd-titkarsag/phd-titkarsagEgyéni felkészülés

Az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók a felvételi vizsgát követően komplex vizsgára jelentkeznek. A jelentkezés elfogadásának feltétele, hogy a pályázó tudományos tevékenysége illeszkedjen a Doktori Iskola profiljába, és megfelelő előzetes tudományos teljesítményt tudjon igazolni.


Sikeres komplex vizsga esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket (90 kredit), valamint kérelemére az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

Hírek

 Hírek RSS

Kutatok_ejsazkaja_2021

2021. szeptember 24-én este a Gyógyszerésztudományi Kar minden intézete megnyitja ajtaját a gyógyszerészet különböző területei iránt érdeklődő látogatók számára. Tudjon meg többet a gyógyszerek alkalmazásáról, a hatóanyagkutatásról, a gyógyszergyártásról, a gyógynövényekről!